Jobbsafari

Virksomheten Familie og Helse har flere spennende ledige stillinger ved legekontoret og barnevern!

2 måneder siden
OmrådeSistranda
Søk senest29.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingene i barnevernstjenesten

 • 100 % fast stiling med fokus på forebyggende arbeid / tiltak i barnevernstjenesten i Frøya kommune. Stillingen skal også benyttes som et barnevernstiltak i form av systematisk råd- og veiledning overfor enkeltfamilier. Stillingen er ledig for tiltredelse.
 • 100 % fast stilling som kontaktperson i barnevernstjenesten. Stillingen er ledig for tiltredelse.

Frøya kommune lyser ut 2 x 100 % fast stilling og håper at nettopp du kunne tenke deg å bli vår fremtidige kollega. Vi ønsker oss medarbeidere som er positiv og utadvendt, som er løsningsorientert og kreativ, da dette er stillinger som skal formes i samarbeid med andre tjenester og samfunnet på Frøya.

Barnevernstjenesten på Frøya ligger i virksomheten Familie og Helse, hvor de sentrale kommununale helsetjenestene er samlet under samme tak. Tjenesten har 5 ansatte som har mange allsidige og spennende arbeidsoppgaver.

Vi jobber etter modellen Familiens hus, en samorganisering av tjenester for barn, unge og familier, og hvor vi vektlegger samarbeid på tvers av tjenesteområder. Vår målsetting er at familiene i kommunen skal møte en helhetlig og familie støttende tjeneste i ett og samme hus. Videre er målet tidlig intervensjon. Dette vil kreve oppsøkende virksomhet ute blant skoler og barnehager i form av for eksempel foreldremøter og fagmøter med ansatte. Stillingene vil ha et tett samarbeid med psykisk helsetjeneste i form av tidlig innsats for barn mellom 0 og 24 år. Samarbeid med Flyktningetjenesten i form av veiledning i livsmestring og tillitsskapende arbeid ut mot minoriteter.

Frøya barneverntjeneste bruker familieråd som er en beslutningsmetode som skal sikre at både barn, familie og deres utvidede nettverk involveres i arbeidet med å finne gode løsninger for barnet. Målet er at familien selv skal lage en plan for hvordan de kan endre barnets situasjon til det bedre.

Vi ser etter to personer som skal fylle to viktige formål hos oss, så les mer utdypende hvem vi ser etter til den enkelte stilling. 


Hvem vi ser etter som kontaktperson i barnevernstjenesten:

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog, Sosionom, eller annen relevant høyskoleutdanning.
 • Relevant videreutdanning er en styrke.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring med å legge til rette for medvirkning og samarbeid vil være en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid
 • Gode samhandlingsferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må fremlegge gyldig politiattest før ansettelse
 • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
 • Oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak
 • Forebyggende arbeid
 • Deltakelse i tverrfaglige møter internt og eksternt
 • Legge til rett for bruk av familieråd
 • Stille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser
 • Deltakelse i akuttarbeid i barneverntjenesten
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

I tillegg ønsker vi oss at du:

 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og i team
 • Bidrar til utvikling og endring
 • Har et fokus på barnets beste
 • Har fokus på medvirkning for barn og foreldre
 • Er en robust og fleksibel person med stor arbeidskapasitet
 • Er god på stressmestring og konflikthåndtering
 • Er villig til å gjennomføre nødvendig kompetanseheving

Hvem vi ser etter til forebyggende arbeid i barnevernstjenesten: 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring fra kommunalt barnevern vektlegges særskilt.
 • PMTO, COS eller annen veiledningskompetanse er ønskelig
 • Gode samhandlingsferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Den som tilsettes må fremlegge gyldig politiattest før ansettelse
 • Førerkort klasse B må foreligge

Arbeidsoppgaver

 • Tiltak som øker tillit til tjenesten
 • Tett samarbeid med andre tjenester og skoler/barnehager
 • Utøve veiledning i familier
 • Deltakelse i tverrfaglige møter internt og eksternt
 • Legge til rette for bruk av familieråd
 • Stille som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser
 • Deltakelse i akuttarbeid i barneverntjenesten
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Noe saksbehandling må påregnes

I tillegg ønsker vi oss at du

 • Har et fokus på barns beste og medvirkning for foreldre og barn.
 • Er en robust og fleksibel person med stor arbeidskapasitet som evner å løse utfordringer/konflikter
 • Fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon
 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet både selvstendig og i team
 • Bidrar til utvikling og endring
 • Er villig til å gjennomføre nødvendig kompetanseheving

Helsesekretær ved Frøya legekontor 

Virksomheten Familie og Helse i Frøya kommune lyser ut 1 100 % fast stilling som helsesekretær.

Frøya legekontor ligger under virksomheten Familie og Helse, hvor flere av kommunens helsetjenester er lagt under samme tak. Dette innebærer at virksomheten skal ivareta oppgaver som legetjenester, barnevernstjenester, jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjenester, åpen barnehage, psykisk helsetjenester samt flyktning tjenesten og voksenopplæring.

Vårt legekontor har i dag 16 ansatte, med 8 fastlegehjemler og en turnuslege. Vi har et godt og erfarent medarbeiderkorps av helsesekretærer og sykepleiere. Som helsesekretær vil du få en spennende, aktiv og variert arbeidshverdag i ekspedisjonen, på skiftestua og laboratoriet.

Arbeidsoppgaver:

 • Betjene resepsjon, telefon og elektroniske henvendelser
 • Sette opp timeavtaler
 • Bestille pasienttransport og tolketjenester
 • Laboratoriearbeid og prøvetaking
 • Sårstell
 • Sette injeksjoner
 • Assistere legene ved akutte situasjoner og småkirurgi
 • Dokumentasjon i pasientjournaler
 • Rapportering og administrasjon
 • Hjelperessurs på legevakt

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsesekretær eller annet helsepersonell med fagbrev
 • Søker må ha gode datakunnskaper, og må kunne tilegne seg nye kunnskaper ift fagverktøy.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som er empatisk, initiativrik og liker å arbeide i et utfordrende faglig miljø både selvstendig og sammen med andre.
 • God på stressmestring, samt like varierende arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr 

 • Lønn etter tariff og lokale lønnsgarantier. 
 • Vi har egne rekrutteringsboliger for tilflyttere. 
 • Signeringsbonus på inntil 80.000,- (med forbehold om minimum bachelorutdannelse).
 • 6 måneder gratis medlemskap på det lokale treningssenteret, Maxtrim. 
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Varierte arbeidsoppgaver, i en kommune i stor vekst og mange muligheter.
 • Godt og trygt arbeidsmiljø, med fokus på mestring, kollegastøtte og delingskultur
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

Om søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 
Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaring oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: 

Virksomhetsleder Torny D. Sørlie: [email protected], Tlf 974 98 711

Avdelingsleder ved legekontoret: Peggy A. Johansen: [email protected], Tlf: 92099165

Barnevernsleder Lise Krangnes, tlf 918 31 071, E-post [email protected]

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk på jobbnorge.no
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Frøya Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger