Jobbsafari
Innlandet fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule

Vinstra vidaregåande skule - Lærar i teknikk og industriell produksjon (vikariat)

1 måneder siden
OmrådeVinstra
Søk senest25.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Beskrivelse

 Vinstra vidaregåande skule har ledig inntil 100% vikariat som lærar i teknikk og industriell produksjon i perioda 01.08.-31.12.24

Vi søkjer deg som

 • liker å jobbe med ungdom
 • kan samarbeide med kolleger og andre aktuelle personar innafor bransjen
 • er ryddig og strukturert i arbeidet

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldande avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • godt og trygt arbeidsmiljø
 • godt fagmiljø
 • gode lokaler (nye lokaler vart tatt i bruk i 2016)
 • utstrakt samarbeid med bedrifter og næringsliv både lokalt og på landsbasis

Om stillinga

 • Vinstra vidaregåande skule har ledig vikariat inntil 100% i undervisningsstilling i teknologi og industrifag førebels frå 1 august fram til 31 desember 2024

Arbeidsoppgåver

 • faglærar/kontaktlærar i programfag, teori og praktisk arbeid innafor fagområdet TIF-fag
 • eventuelt undervisning på VG2 arbeidsmaskiner

Kvalifikasjonskrav

 • krav om fagbrev innafor eit av fagområda: Arbeidsmaskinar, kjøretøy, industriteknologi eller liknande

Ønskte kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole er ein fordel, evt. godkjend yrkesfaglærar-utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal speile mangfaldet i befolkninga og oppmodar difor alle som er kvalifisert i samsvar med krava i stillinga til å søke hjå oss. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det. Det vil bli lagt vekt på om du som person er eigna for stillinga.

Vi gjer merksam på at alle søkarar kjem på offentleg søkarliste, jf. offentleglova § 25. Unntak frå dette blir behandla etter grunngjeving i tekstfeltet til søknaden.

Vi gjer merksam på at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillinga.

Innlandet fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Vi ber aldri om bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta søknaden din.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Innlandet fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule

BedriftInnlandet fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule
Om bedriften

I hjartet av Gudbrandsdalen finn du Vinstra vidaregåande skule som ein arena for kunnskap, læring og fellesskap, med moglegheiter for alle. Skulen er tufta på gamle tradisjonar, men er likevel moderne og i stadig utvikling. Vinstra videregående skule har seks utdanningsprogram: Studiespesialisering, musikk og dans, helse- og oppvekstfag, elektrofag, byggfag, og teknikk og industriell produksjon. Skulen har litt over 370 elevar og om lag 80 lærarar. Skulen skal vera ein døropnar for ungdomar til vidare utdanning og arbeidsliv. Vi arbeider for at elevane skal bli gode samfunnsborgarar og for å gjere dei klare for framtida. Vi legg vekt på høg kvalitet, både sosialt og fagleg, for å fremje trivsel og læring. Vi ønskjer å gi våre elevar kompetanse på vegen til å nå sine mål og draumar - gode forbilde formar framtida! Skulen er eigd og drive av Innlandet fylkeskommune. Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/f9747c75-22c2-4118-972a-c13193edfc8a

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger