Jobbsafari
Seksjon for systematisk kompetanseutvikling, NAV

Vil du være med på å videreutvikle NAV som lærende organisasjon?

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest3.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi er ute etter en engasjert medarbeider som har kvalifikasjoner til å arbeide med organisasjonslæring og læringsprosesser i NAV. Stillingen er plassert i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Seksjon systematisk kompetanseutvikling. Avdelingen har ansvar for å produsere, innhente og formidle statistikk og forskningsbasert kunnskap om arbeidsmarkedet og velferdsordningene som forvaltes av NAV. Avdelingen har også det strategiske ansvaret for kompetanseutvikling i NAV, noe som innebærer et overordnet, helhetlig og samordnet ansvar for kompetanseutvikling på tvers av fag- og tjenesteområder i NAV.

Seksjonen som stillingene blir knyttet til, skal bidra til kunnskapsbasert utvikling på kompetanseområdet gjennom formidling, veiledning, erfaringsdeling og praktisk faglig støtte til læring og kompetanseutvikling. Fagmiljøet skal også bidra til aktivt samarbeid med eksterne miljøer (Universitet og Høgskoler) og at det opprettes arenaer for deling av kompetanse på tvers av styringslinjer og enheter i NAV.


Det overordnede målet for arbeidet er ambisjonene i Virksomhetsstrategi - NAV 2030; å være en «lærende organisasjon som skaper mestring». Stillingene krever strategisk så vel som operativ kompetanse om organisatorisk læring og pedagogisk tilrettelegging, samt evnen til å koordinere arbeidsprosesser, samarbeide med ulike mennesker og ha gode formidlingsevner.


Arbeidsoppgaver

 • Følge opp, forankre og bidra til at rammer om organisasjonslæring i NAV blir anvendt og videreutviklet
 • Skaffe og anvende kunnskap som bidrar til å styrke kunnskapsbasert praksis i NAV
 • Bidra til å utvikle gode modeller og metoder for praksisnær læring på kjerneområder i NAV
 • Støtte og delta aktivt i andre enheters utforming og gjennomføring av kompetanseutvikling og læring
 • Gi råd og veiledning om gode grep og tilnærminger i utviklingsarbeid på kompetanseområdet, herunder smidige (agile) arbeidsformer og eller tjenestedesign.
 • Samarbeide med Universiteter/ høgskoler og forskningsmiljøer om monitorering og evalueringer på kompetanseområdet
 • Bidra til å utforme og følge opp videreutdanninger i samarbeid med Universiteter og høgskoler

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på minimum masternivå innenfor pedagogiske eller samfunnsvitenskapelige fag
 • kunnskap om pedagogikk og læring i organisasjoner
 • erfaringer fra kompetanseutvikling i organisasjoner og team
 • erfaring fra å lede og koordinere arbeidsprosesser og nettverk
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Det er i tillegg en fordel om du har:

 • kunnskap om, og eventuelt erfaring fra det arbeids- og velferdspolitiske området
 • erfaring fra arbeid med utviklingsprosesser gjennom smidig (agile) arbeidsformer og eller tjenestedesign
 • erfaring fra bruk av digitale verktøy og løsninger

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er initiativrik og løsningsorientert
 • er strukturert og ryddig
 • er analytisk anlagt og har evne til å tenke strategisk og sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • er god til å bygge relasjoner og samhandle med andre
 • trives både med å arbeide selvstendig og i team
 • trives i et prosessorientert miljø og takler et tidvis høyt tempo

Vi tilbyr

Du vil få utfordrende og spennende oppgaver og muligheten til å påvirke viktige beslutninger i utviklingen av arbeids- og velferdstjenestene. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling og engasjerte og dyktige kolleger. 

I tillegg vil du få:

 • fleksibel arbeidstid og mulighet for hybrid arbeidsform innen gitte rammer.
 • flotte nye kontorlokaler med bl.a. treningsrom
 • lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364, fra kr 759.100 til kr. 919.200 . For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktinformasjon

Per Inge Langeng, Avdelingsdirektør seksjon systematisk kompetanseutvikling, 932 08 930


Arbeidssted

Fyrstikkalléen 1


0661 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4814203836


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.06.2024Seksjon for systematisk kompetanseutvikling, NAV

BedriftSeksjon for systematisk kompetanseutvikling, NAV
Om bedriften

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor i Norge og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra. 

NAVstilling