Jobbsafari
Hadsel kommune Rehabiltering

Vil du være med i vårt team?

1 måneder siden
OmrådeStokmarknes
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som Ergoterapeut i rehabiliteringstjenesten fra 20.08.24.


Om stillingen:

Stillingen omfatter helsefremmende oppgaver, forebygging, behandling og rehabilitering rettet mot mennesker i alle aldre i Hadsel kommune. 
Stillingen forutsetter evne til selvstendig arbeid, og vil omfatte både individuell oppfølging, grupper og koordinatoransvar. Stillingen er organisert i enhet helse, sammen med 3 fysioterapeuter. Du vil også samarbeide tett med hjemmetjenesten, tjenestekontoret, lokalt hjelpemiddellager, NAV hjelpemiddelsentral Nordland, leger, helsesykepleiere, skoler, barnehager, miljøarbeidertjenesten m.fl.  

Sammen med fagleder for fysio- og ergoterapitjenesten vil du sørge for at ergoterapitjenesten utøves i tråd med gjeldene lovverk og retningslinjer, og bidra til å skape en ergoterapitjeneste tilpasset innbyggernes behov. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha hovedansvar for hjelpemiddelformidling, både personlige hjelpemidler/ rullestoler, boligtilrettelegging og bilsaker. Herunder kartlegging, tilpasning, opplæring og oppfølging av pasienter, pårørende og ansatte.
 • Være kommunens syns- og høreselskontakt, og formidle slike hjelpemidler.
 • Være kommunens kontaktperson for NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Ha ansvar for samarbeid med kommunens korttidslager for hjelpemidler.
 • Delta i kommunens team som jobber med tidlig innsats (hverdags-rehabilitering) – kartlegging og oppfølging av brukere i samarbeid med fysioterapeut, hjemmetjeneste og tjenestekontor.
 • Delta i helsefremmende og forebyggende arbeid, individuelt og grupper.
 • Følge opp personer med behov for andre ergoterapitjenester, i form av vurdering, rådgivning og oppfølging på ulike arenaer som barnehage, skole, i hjemmet, i omsorgsboliger og på sykehjem.
 • Kartlegge og vurdere funksjonsnivå, kognitivt, fysisk, psykisk og sosialt.
 • Vurdere aktivitetsutførelse og iverksette tiltak.
 • Bidra i habilitering og rehabilitering, delta i ansvarsgrupper og være koordinator ved behov.
 • Være veileder for studenter

Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes dersom prioriteringer i tjenesten endres.

Krav til kompetanse:
Norsk autorisasjon som ergoterapeut
Sertifikat kl. B (nåværende arbeidsbil har manuelt gir)
Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner i forhold til brukere, pårørende og samarbeidspartnere
Evne til å jobbe målrettet, og holde god struktur i hverdagen.
Personlig egnethet vil vektlegges

Ønskede kvalifikasjoner: 
Erfaring fra jobb i tverrfaglig team
Erfaring fra jobb med barn, eldre og/ eller forebyggende arbeid i kommunehelsetjeneste
Like utfordringer og kunne ta initiativ til å arbeide med forbedringer og gode løsninger.

Vi tilbyr deg:

 • En spennende og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • En meningsfull jobb med mulighet til å gjøre en forskjell
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.  Les mer her: https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt
 • Vi er IA-bedrift og er tilknyttet bedriftshelsetjeneste
  Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • En utviklingsorientert organisasjon

Hadsel kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Hadsel kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. 


Intervju
Kvalifiserte søkere kan bli innkalt til intervju.


Ansettelse

 • Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk
 • Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 
 • Politiattest uten bemerkning jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må dokumenteres før signering av arbeidsavtale.


Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetslovens § 25.


Søknaden
Søknaden må inneholde søknadsbrev og CV, legg gjerne ved attester og vitnemål. 

Referanser kan oppgis i søknaden.

Søknader sendes elektronisk ved bruk av "Søk her".

Velkommen som søker til Hadsel kommune - Et hav av muligheter!
https://www.hadsel.kommune.no/ny-i-hadsel/


Link til søknadsskjema:

Søk her

Hadsel kommune Rehabiltering

BedriftHadsel kommune Rehabiltering
Om bedriften

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya. Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu. Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger