Jobbsafari

Vil du være med å utdanne sykepleiere og bidra inn i sterke fag- og forskningsmiljøer?

2 måneder siden
OmrådeBorre
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Ved Fakultet for Helse - og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap har vi behov for flere  førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektorer innen sykepleie -og helsevitenskap. Vi tilbyr faste stillinger i 100%, men det er også mulig å avtale lavere stillingsprosenter. 

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser. Institutt for sykepleie- og helsevitenskap driver den tredje største sykepleierutdanningen i Norge. Vi har bachelor og masterutdanninger på tre campus, Drammen, Vestfold og Porsgrunn og en fleksibel deltidsutdanning i Buskerud og Telemark. Instituttet har forskningssentra og etablerte forskningsgrupper.

 Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no


Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervise og veilede studenter
 • Utvikle studieprogram og instituttets faglige virksomhet
 • Faglig administrativt arbeid knyttet til gjennomføring av bachelorprogrammet i sykepleie  
 • Forskning og faglig pedagogisk utvikling gjennom deltakelse i våre Forskergrupper og forskningssentra (usn.no)

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du ha et særskilt ansvar for

 • Initiere og lede faglig pedagogiske utviklingen, innovasjon og forskning.
 • Delta i utvikling av nye relevante fag- og forskningsprosjekter

Vi har et særlig behov for å styrke følgende fagområder innen bachelor sykepleie:

 • Sykepleiefagets naturvitenskapelige emner
 • Klinisk allmennsykepleie
 • Helse- og omsorgstjenester i distrikt (Fleksibel sykepleierutdanning)
 • Simulering- og ferdighetstrening
 • Sykepleievitenskap
 • Aldring og eldreomsorg

Kvalifikasjoner

Generelle kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor sykepleie*
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk/norsk og engelsk

*Krav om bachelor sykepleie kan fravikes i vurdering av søkere til naturvitenskaplige emner. Søkere må da ha mastergrad/førstekompetanse innen helsevitenskap, erfaring med undervisning og veiledning i sykepleierutdanning samt pedagogisk kompetanse. Stillingsprosent vil da avklares etter kompetanse og behov.

Til stilling som førsteamanuensis kreves

 • Doktorgrad innen sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • Relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom du ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogisk kompetanse, pålegges du å gjennomføre en godkjent utdanning i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. USN tilbyr kvalifiserende utdanning.

Til stilling som førstelektor kreves

 • Embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innen sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • Relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • Bachelor i sykepleie
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • Relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå

Dersom du ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kompetanse, pålegges du å gjennomføre en godkjent utdanning i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. USN tilbyr kvalifiserende utdanning.

Ved ansettelse som universitetslektor legger vi vekt på motivasjon for kvalifisering til førstekompetanse.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.


Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB!Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]


Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vi søker deg som er engasjert og initiativrik, som brenner for faglig utvikling og arbeid med studenter.
 • Evne til å motivere, bygge og jobbe i team med kollegaer og studenter i utdanning og forskning.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å bygge og utvikle faglige nettverk; regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med arbeid som sykepleier.
 • Erfaring med utdanningsfaglig arbeid innen sykepleie.
 • Digitalpedagogisk kompetanse.
 • Positiv innstilling og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi ber deg om å presisere hvilken campus som vil være aktuell som hovedarbeidsplass.


Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011)  NOK  646 000 – 821 100 per år.

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-69 (NOK 548 600 – 679 700) per år.

I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. [Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene.] På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Instituttleder Nina Elisabeth Blegen, tlf: 99578441, epost: [email protected]

Instituttnestleder Katrine Hordvik Wilhelmsen (campus Drammen og Viken), tlf. 905 72 185, epost: [email protected]

Instituttnestleder Ingvild E. Svendsen (campus Porsgrunn og Telemark), tlf. 482 74 297, epost: [email protected]

Instituttnestleder Michelle Schubert Amundsen (campus Vestfold), tlf. 413 47 514, epost: [email protected]

For søkerprosessen:

Personalrådgiver Ruth-Helen Haugerud, tlf: 35 95 26 17, epost: [email protected]


Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.
 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.
 • Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.


Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.


Universitetet I Sørøst-norge

BedriftUniversitetet I Sørøst-norge
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger