Jobbsafari
Adamstuen omsorgssenter, Oslo kommune, Velferdsetaten

Vil du være med å bidra til å gi våre beboere trygghet og økt livsmestring?

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest8.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Da kan du være vår nye medarbeider!

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggere i Oslo. Adamstuen omsorgssenter er organisatorisk plassert i Rustjenester og habiliteringsavdelingen. Vi drifter og utvikler institusjonsplasser for personer med rusutfordringer fordelt på ulike omsorgsnivåer, herunder akutt- og utredningsenheter, mestringsenheter, omsorgs- og ressurssentre. 

Vi som nå trenger deg er en døgninstitusjon for personer med rusavhengighet. Målgruppen er personer med rusutfordringer som har somatisk og/eller psykisk sykdom med behov for helsefaglig oppfølging og noe eller periodevis behov for pleie. Det er ikke krav om rusfrihet. Institusjonen tilbyr helse- og sosialfaglig bistand med vekt på miljøterapeutisk tilnærming. Man tilrettelegger og motiverer for endringsarbeid, og har en målsetting om økt livsmestring. Institusjonen skal gi helsehjelp, omsorg og skape trygghet for beboere med alvorlig sykdom. Alle ansatte tar aktivt del i institusjonens helse- og miljøterapeutiske arbeid. Institusjonen drives etter lov om helse- og omsorgstjenester, er døgnbemannet og har plass til 43 beboere.    

Oslo kommune har et økende behov for flere og mer spesialiserte omsorgsplasser for voksne personer med rusavhengighet og store og sammensatte helseutfordringer. For å møte dette behovet er Adamstuen omsorgssenter i en stor omstillingsprosess der man nå rekrutterer for å øke den helsefaglige kompetansen samt antall ansatte.

Vi søker derfor etter en fast sykepleier/vernepleier for våken nattevaktstilling i 67,7%. Stillingen innebærer arbeid i turnus inkludert arbeid hver 3. helg. Det vil i tillegg til denne stillingen være to nattvakter til på jobb, totalt tre samtidig. Du som vernepleier/sykepleier vil ha det helsefaglige ansvaret på natt.

Er du utdannet som sykepleier/vernepleier og har vilje, engasjement og glede av å bidra til å gi våre beboere trygghet og økt livskvalitet, håper vi å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver

 • Helsefaglig ansvar for omsorgssenterets beboere på natt, herunder medikamenthåndtering, kliniske vurderinger og samarbeid med relevante helsefaglige instanser som legevakt
 • Kliniske observasjoner og håndtering av akutte hendelser som oppstår på natt
 • Helsefaglig oppfølging av institusjonenes beboere
 • Tilrettelegge for nattero på institusjonen
 • I samarbeid med miljøterapeutiske nattevakter utføre oppgaver knyttet til institusjonens drift   
 • Rapportering og dokumentasjon ihht. forskrifter og lovverk  
 • Holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover, regler, prosedyrer og yrkesetiske retningslinjer  

Kvalifikasjoner

 • Fullført sykepleier-/vernepleier-utdanning med norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring innen rus- og avhengighetsfeltet og/eller tilstander som er hyppig forekommende hos personer med ruslidelser vil bli vektlagt. Herunder psykiatriske tilstander, infeksjonssykdommer, alvorlig nyresykdom, mm.  
 • Gode IKT-ferdigheter. God kjennskap til Gerica, kjernejournal, pasientnett mm er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk - tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk  
 • Dersom du også har videreutdanning i rus og/eller psykiatri vil det vurderes som positivt  
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Vitnemål, karakterutskrifter, attester og HPR-nummer må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning. 

Personlige egenskaper

 • Stort engasjement og reflektert forhold til brukergruppen    
 • Liker å gi veiledning og å inspirere andre, samt evne og vilje til å være en positiv kultur- og holdningsbærer  
 • Gode samarbeidsevner i en tverrfaglig setting  
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk i en hektisk og uforutsigbar hverdag  
 • Endrings- og utviklingsorientert  
 • Du må kunne arbeide i tråd med Oslo kommunes verdier og etiske prinsipper    
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Gode muligheter til personlig og faglig utvikling i et tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd  
 • Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31-44, som for tiden utgjør kr. 541 500 – 672 500 og som vernepleier i lønnstrinn 31-43, som for tiden utgjør kr. 541 500 – 661 600, i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg

Kontaktinformasjon

Gurinder Pal Kaur Bains, Institusjonssjef, 405 51 501


Arbeidssted

Kirkeveien 161


0450 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4803058231


Stillingsprosent: 67,7%


Fast


Startdato: 01.06.2024


Søknadsfrist: 08.05.2024Adamstuen omsorgssenter, Oslo kommune, Velferdsetaten

BedriftAdamstuen omsorgssenter, Oslo kommune, Velferdsetaten
Om bedriften

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Elektroniske søknader foretrekkes. 

Søk etter flere lignende stillinger