Jobbsafari
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Vil du være med å beskytte Norge mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler? 

1 måneder siden
OmrådeFornebu
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vår påstand er at NSM har Norges beste sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting, forskning og utvikling.
Kontrollavdelingen har nå ledig stilling i seksjon for godkjenning. Her har du mulighet til å bidra til å ivareta sikkerhet på et nasjonalt nivå. Seksjonen gjør forutgående kontroll før virksomheter får lov til å behandle sikkerhetsgradertinformasjon i sine informasjonssystemer. Det betyr at du vil få innblikk i hvordan virksomheter underlagt sikkerhetsloven jobber med sikkerhet. Du vil se inn i hjertet av ulike sikkerhetsorganisasjoner og hjelpe dem med å ivareta deres informasjonssikkerhet. I godkjenningsseksjonen vil du få arbeide med interessante problemstillinger sammen med kollegaer som du ikke får noe annet sted. Vi er den nasjonale godkjenningsmyndighet ovenfor NATO og EU.   Vi søker deg som liker å jobbe selvstendig, men også kan jobbe i team. Vårt fagansvar er en brikke i ett større spill, og krever koordinering på tvers av NSM. Vi samarbeider derfor ofte med andre avdelinger i NSM.
Seksjonens hovedoppgave er å vurdere og behandle søknader om godkjenning av sikkerhetsgraderte og skjermingsverdige informasjonssystemer. Avdelingens hovedfokus er å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas og å sørge for at informasjonssystemer, både i offentlig og privat sektor, er tilstrekkelig beskyttet. Nasjonalt er Forsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten våre viktigste samarbeidspartnere, men vi samarbeider også tett med andre allierte godkjenningsmyndigheter.


Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om godkjenning av graderte informasjonssystemer fra virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Søknadene vurderes ut fra spesifikke krav opp mot relevant regelverk, blant annet sikkerhetsloven og NATO-regelverk.
 • Behandling av søknader innenfor godkjenning av krypto- installasjoner/-rom. Her vil det være koordinering og samarbeid med andre enheter internt i NSM.
 • Bidra med veiledning og eller holde kurs innen relevante fagområder
 • Delta på etterkontroll av vedtak i samarbeid med tilsynsseksjonen i NSM
 • Utøvelse av rollen som National Security Accreditation Authority (NSAA)
 • Delta i internasjonale fora som NATO og EU
 • Samhandling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere blant annet Forsvarets sikkerhetsavdeling og de Nordiske lands sikkerhetsmyndigheter.   
 • Bidra til videreutvikling av seksjonens ansvarsområder        
 •  Vi har fadderordning og grundig opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner

For å lykke i denne rollen tenker vi at du må ha:

 • høyere utdanning, minimum bachelor primært innenfor informasjonssikkerhet eller lignende fagretninger. Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning
 • selvstendighet i oppgaveløsning
 • kjennskap til sikkerhetslov og forskrifter
 • god til å kommunisere muntlig og skriftlig
 • erfaring med å jobbe med kompliserte informasjonssystemer og kunne demonstrere evne til å trekke ut de egenskaper som er relevante.
 • Kompetanse innen sikkerhet

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer eller tilsvarende prosesser
 • Kjennskap til NATO-regelverk
 • Teknologiforståelse og -interesse
 • Erfaring med å utarbeide malverk for dokumentasjon
 • Erfaring med risikoanalyser
 • Kjennskap til rammeverk som ISO 27001
 • Sertifiseringer som CISSP, CCSP, CISM ol. 

Personlige egenskaper

 • strukturert og selvgående (jobber strukturert og systematisk og kan håndtere flere oppgaver samtidig)
 • omgjengelig og fremmer gode relasjoner
 • evner å dele av egen kunnskap
 • har god helhetsforståelse

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter videreutvikling, kurs og etterutdanning
 • Deltagelse i internasjonale fora innen fagområdet
 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Flotte kontorlokaler på Fornebu

Dersom du er i tvil om du skal søke eller ei, ta kontakt for å høre mer om stillingen.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju.

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364). Stillingen lønnes i 540 500 – 870 900 (lønnstrinn 55-80) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn diskuteres.

For rådgiverstilling er det krav om høyere utdannelse på masternivå. Minst 5 års relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse.
For stilling som seniorrådgiver er det krav om høyere utdanning på masternivå og som hovedregel fem års relevant erfaring. I spesielle tilfeller kan minst åtte års relevant erfaring erstatte kravet til formell utdannelse

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingen krever Norsk statsborgerskap og det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig (H) og NATO SECRET. 

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette
begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Kontaktinformasjon

Camilla Vik Skjei, Seksjonssjef, +47 47464395


Arbeidssted

Snarøyveien 36


1364 Fornebu


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)Referansenr.: 4815388524


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.06.2024Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

BedriftNasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Om bedriften

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.  Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger