Jobbsafari
Cyberforsvaret

Vil du tjenestegjøre i militær stilling som systemtekniker i Cyberforsvarets Nettverksavdeling ? 

26 dager siden
OmrådeGrimsbu
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Cyberforsvarets CIS regiment leverer kommunikasjonstjenester, deployerbare sammensatte CIS-tjenester,
kurertjenester, radio- og linktjenester samt spesifikke CIS-tjenester til andre forsvarsgrener. Avdelingen har avdelinger og ansatte i hele Norge. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum.  Cyberforsvarets CIS regiment er ansvarlig for å etablere, drifte og opprettholde sambands- og informasjonssystemer til aktører i Forsvaret og i totalforsvaret.

Nettverksavdelingen er en underavdeling i Cyberforsvarets CIS regiment og har personell på flere lokasjoner, hvor Kolsås, Reitan og Hønefoss er lokasjon for de fleste ansatte. Avdelingen leverer på vegne av Forsvaret en robust og sikker kommunikasjon over satellitt, fiber og radiolinje som innebærer daglig drift og vedlikehold av Forsvarets infrastruktur og CIS-systemer.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Ved Nettverksavdelingen er det ledig fast stilling med militær grad OR 2-4,  som systemtekniker MKI (Mobil kommunikasjonsinfrastruktur) med tjenestested Eggemoen. 


Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgave er drift, problemløsning, systemanalysering av Forsvarets Mobile Kommunikasjons
  Infrastruktur for å garantere tilgjengelig og troverdig nettverkstjenester. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagområde, eksempelvis satellitteknologi, telematikk, elektronikk, informatikk
  og teknologi).
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant tjenesteerfaring, kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse.
 • Må kunne kryptoklareres grad I innen 6 måneder etter tiltredelse.
 • Førerkort kl B.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige krav til militær tilsetting legges til grunn for denne tilsettingen:

 • Medisinsk skikkethet nivå A, B1 eller B2
 • Norsk Statsborgerskap
 • Bestå fysisk test 4 (styrke) / 4 (utholdenhet)
 • GSU (Grunnleggende soldatutdanning)

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra tjeneste i internasjonale operasjoner.
 • God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur.
 • Sertifisering fra Cisco og erfaring fra nettverksdrift

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • God vurderingsevne og løsningsorientert.
 • Evne til helhetsoversikt.
 • Resultat- og serviceorientert.

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
samt fleksibel arbeidstid.

Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden. Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ med lønnsspenn fra ltr. 62 - 72 kr. 604.900- 720.100 brutto per år. Avlønning avhenger av tjenesteerfaring og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsettingen skjer i henhold til forsvarsloven §44 fjerde ledd og at militært tilsatte plikter å overholde
reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv som er fastsatt i den til enhver tid gjeldene ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, med dette menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldene tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting

Kontaktinformasjon

Myhren, Patrick Lund, Avdelingsdirektør, 917 80 556


Risøy, Bård, Underdirektør, 990 96 431


Arbeidssted


Eggemoen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvaretReferansenr.: 4765402918


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Cyberforsvaret

BedriftCyberforsvaret
Om bedriften

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Søk etter flere lignende stillinger