Jobbsafari
Nordre Land kommune Helse og omsorg

Vil du lede en tjeneste i utvikling?

1 måneder siden
OmrådeDokka
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi leter etter en motiverende og faglig sterk avdelingssykepleier, som ønsker å være med og videreutvikle hjemmetjenesten og tverrfaglig samarbeid i vår kommune til det beste for våre innbyggere.

Vi tilbyr en spennende og allsidig stilling i et tjenesteområde som har et stort utviklingsfokus for å møte fremtidens behov innen helse- og omsorgstjenester. Innovativ bemanningsledelse, riktig oppgavefordeling, forebyggende og tverrfaglig arbeid, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og «hva er viktig for deg»- prinsippet er viktige elementer i det videre utviklingsarbeidet.

Du vil være en aktiv bidragsyter inn i våre lederteam, hvor vi står sammen og skal gjøre hverandre gode:

 • Lederteam for alle personalledere i kommunen.
 • Lederteam Tjenesteutvikling 24+.
 • Lederteam hjemmetjenester.

Avdelingssykepleierne i hjemmetjenesten Dokka og Torpa samarbeider tett.  Tilsammen har tjenestene ca. 50 årsverk inklusive koordinatorstillinger og fagansvarlige sykepleiere. 

Stillingen er sentral for å kunne innrette tjenesten for framtida i samhandling med andre avdelingsledere, tjenesteområdeleder, tillitsvalgte, verneombud og alle medarbeidere i tjenesten.

Du vil få ansvaret for: 

 • Fag, personal og økonomi.
 • Kvalitet, internkontroll og oppfølging av avviksmeldinger/forbedringsforslag.
 • Å lede og motivere medarbeidere til å bidra til videreutvikling av tjenesten innenfor gjeldende planer og vedtatte mål.
 • Å bidra til å skape en kultur for læring, forbedring og kontinuerlig videreutvikling innen tjenestetilbudet, slik at hjemmetjenesten gir riktige helse- og omsorgstjenester til rett tid og med riktig kompetanse.
 • Samarbeide med tjenestemottakere og pårørende med mål om at tjenestemottakeren kan bo hjemme lengst mulig.
 • Utarbeidelse av arbeidstidsplaner i Visma Ressursstyring. 
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i ledelse. Lang erfaring innen ledelse kan erstatte videreutdanning.
 • Ønskelig med ledererfaring fra hjemmetjenester.
 • Kunne vise til gode resultater fra prosjekt og endrings- og utviklings arbeid. 
 • God forståelse for gjeldende forvaltningsregler og lovverk innen helse og omsorg. 
 • Gode digitale ferdigheter og IKT-kunnskaper til å kunne fylle lederrollen. 
 • Kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig. 

Egenskaper:

 • Har høy gjennomføringsevne, er engasjert, positiv og liker å tenke utvikling og prøve ut nye løsninger.

 • En tydelig leder som har gode samarbeidsevner og er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Innehar gode kommunikasjonsferdigheter og er opptatt av å skape gode relasjoner.
 • Jobber selvstendig, strukturert og systematisk, men også en lagspiller som liker å gjøre andre gode.
 • Takler høyt tempo og har forståelse for at hverdagen kan være uforutsigbar med raske endringer.
 • Har evne til omstilling, fleksibilitet og er løsningsorientert.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier: åpen, offensiv,ansvarlig.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorsgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Må ha førerkort og disponere bil. 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen. 


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nordre Land kommune Helse og omsorg

BedriftNordre Land kommune Helse og omsorg
Om bedriften

Avdeling 24+ har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Nordre Land kommune. Avdeling 24+ er organisert i tre driftsenheter; Institusjonstjenester med sykehjemsavdelinger, kjøkken og vaskeri. Hjemmetjenester med hjemmesykepleie, avlastningsbolig for barn og unge, miljøarbeidertjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste og psykisk helse-og rustjenesten. Helse og Omsorg har også en egen stab med fag- og kvalitetsutvikler og systemansvarlig for fag- og turnusprogram, samt tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger