Jobbsafari

Vil du jobbe som sommervikar?

1 måneder siden
OmrådeOlsvik
Søk senest19.5.2024
JobbdetaljerSesong

Om stillingen

Aberia Omsorg er en norskeid leverandør av heldøgns omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi jobber på oppdrag fra det offentlige og samarbeider tett med kommuner i hele landet. Vi tilbyr tjenester til personer med ulike utfordringer og behov i alle aldersgruppe. Våre typiske tjenestemottakere har ofte enten en psykisk utviklingshemning, autisme, ADHD, ervervet hjerneskade, diverse psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser eller ulike typer utviklingsforstyrrelser.

Vi søker nå etter flere vikarer og sommervikarer (nattevakt eller medleverturnus). Vi letter etter deg som ønsker å jobbe med mennesker og som tørre å være en støttespiller.  Brukerne våre er viktige for oss derfor ønsker vi mennesker som kan skape trygghet og som ønsker å gjøre en forskjell.

Våre ansatte jobber enten i medleverturnus eller som nattevakt.

Hva betyr medleverturnus? Dette innebærer at personal sover og bor på arbeidsstedet sammen med brukerne mens de er på jobb. Hos oss jobber du i en medleverturnus: 3 dager på jobb, 7 dager fri, 4 dager på jobb, 7 dager fri.

Det er viktig å nevne at turnusen kan variere avhengig av hvilken avdeling du jobber på.

Hva betyr nattevaktturnus? Jobben består av våkent nattevaktarbeid i turnus etter avtale.

Denne jobben passer for deg som:

 • er student eller har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). Miljøarbeidere kan også være aktuelle og oppfordres til å søke.

 • ønsker å ha en ekstra jobb hvor du kan bidra for å gjøre hverdagen lettere for ungdommer som er i en vanskelig situasjon eller har spesielle utfordringer.

 • har jobbet med miljøterapeutisk arbeid tidligere og du bør ha erfaring med atferds problematikk og forståelse.

 • er lærevillig til å sette seg inn i teorien for gjeldene diagnoser.

 • du bør være trygg, stødig, robust og omsorgsfull.

 • har evne til å jobbe målrettet og systematisk som en del av et team, men også være selvstendig når dette påkreves.

 • fordel hvis du har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning).

Du ha førerkort klasse B, da arbeidsoppgavene kan innebære å kjøre/hente brukerne.

Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) kreves før ansettelse.

Hva slags oppgaver har du?

Som vikar er ingen dag lik den andre, og derfor bør du være fleksibel. Hos oss driver du miljøterapeutisk arbeid hvor du planlegger og tilrettelegger hverdagen for brukerne. Kartleggingsprosesser og utarbeide individuelle planer og følge opp disse. Arbeidsoppgavene dine kan variere fra avdeling til avdeling, og du vil få opplæring på forhånd.

Vi benyttes også elementer fra kognitiv tilnærming i miljøterapi, som innebærer både mentalisering som metode, reguleringsstøtte, emosjonell validering og PAS (positiv atferdsstøtte). Videre er traumebevisst omsorg, ADL- ferdighets kartlegging og trening en del av vårt arbeid.

Vi tilbyr:

 • En rekke digitale kurs tilgjengelig i vår egen kompetanse portal (Aberiaskolen)

 • Deltagelse på ulike fysiske kurs, deriblant miljøterapi, TBO, mentalisering, trygghet og sikkerhet/skadeavvergende teknikker.

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale og medlevertillegg.

 • Bedriftshelsetjeneste.

 • Bedriftsidrett - Aktiv Bedrift.

 • Pensjons- og forsikringsordning.

 • Gode personal rabatter/avtaler.

Hos oss er du ikke kun en vikar, du er en viktig del av teamet vårt, og arbeidet ditt vil ha en stor betydning for oss og brukerne våre.

Hvis du tenker at denne jobben passer for deg, oppfordrer vi deg til å søke.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Aberia Omsorg AS

Søk etter flere lignende stillinger