Jobbsafari
Harstad kommune Slottet sykehjem

Vil du jobbe på Slottet?

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest31.7.2024
JobbdetaljerAnnet
Søk på jobb

Om stillingen

Vi har ledige stillinger på Slottet sykehjem fra snarest, både på avdeling Borgen og Seljestad. Vi trenger sykepleiere og helsefagarbeidere.

Stillingene er fra 50-100 % og kan tilpasses etter ønske. Vi har også ledige stillinger på helg.

Du kan lese mer om Slottet sykehjem og avdelingene ved å følge lenke til vår hjemmeside. Slottet sykehjem - Harstad kommune Du kan også ta kontakt med oss for en prat. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver, sykepleier:

 • Utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Informere/veilede pasienter og pårørende. 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier. 
 • Autorisert vernepleier kan også søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver, helsefagarbeider:

 • Utførelse og oppfølging av prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av elever og kollegaer.
 • Medisindelegasjon må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. 
 • Medisinkompetanse er ønskelig.

Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT.
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere.
 • Godtgjøring som sykepleierfaglig praksisveileder.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Vi har eget bedriftsidrettslag, HABIL som er et aktivitets- og idrettstilbud for alle ansatte i Harstad kommune.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Slottet sykehjem

BedriftHarstad kommune Slottet sykehjem
Om bedriften

Slottet sykehjem ligger på Seljestad nær skole, butikker og ca. 1,5 km fra Harstad sentrum. Sykehjemmet er delt opp i to bogrupper med 36 langtidsplasser, Seljestad og Borgen, med til sammen fire fløyer. Bogruppe Seljestad og en fløy på Borgen er somatiske avdelinger med eldre beboere med sammensatte behov. Den andre fløya på Borgen har forsterket behandlingstilbud med spesialkompetanse på lindrende behandling. Vi er sertifisert Livsgledehjem og jobber systematisk med kartlegging av beboerens tidligere interesser for å kunne opprettholde disse slik at vi kan sikre ivaretakelse av alle beboerens behov

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger