Jobbsafari

Vil du jobbe med drift og vedlikehold  av våre skyte- og øvingsfelt?

2 måneder siden
OmrådeØverbygd
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Forsvarsbygg har den viktige oppgaven å drifte og vedlikeholde eiendom, bygg og anlegg som brukes av Forsvaret. For at vi skal kunne fortsette å bygge Norges forsvarsevne på en god og sikker måte ønsker vi nå å styrke bemanningen på drifts- og vedlikehold. Vi er nå på leting etter en driftsteknikker innenfor våre skyte- og øvingsfelt!

I denne stillingen vil du støtte leder ved skyte- og øvingsfelt med forvalting, drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anleggstjenester. Du vil også være lokasjonens fremste kontaktledd overfor brukere. Du skal sørge for at brukernes behov blir løpende ivaretatt, samt identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp.

Arbeidssted vil være Skjold leir og stillingen rapporterer til områdeleder. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no


Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av eiendom, bygg og anlegg med tekniske installasjoner i Mauken Blåtind Skytefelt
 • Utarbeide driftsplan for skyte- og øvingsfeltet i samarbeid med driftskoordinator i område Skjold, samt gjennomføring av denne
 • Koordinering av arbeidsutførelse sammen med område Skjold
 • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører
 • Rekvirere materiell og tjenester tilknyttet daglig drift i skyte- og øvingsfelt og gjennomføre varemottak
 • Utføre driftstiltak og internkontroll i eiendoms-, bygg- og anleggsporteføljen
 • Delta i prøvedrift av nye bygg og gi opplæring av brukere i daglig bruk av bygg
 • Følge opp eksterne leverandører og leveranser
 • Bistå med råd og veiledning i prosjekter i tilknytning til egne bygg
 • Det må påregnes å følge opp og utføre oppdrag også utenfor eget fagområde
 • Delta i sikkerhet- og beredskapsarbeid og øvelser ved behov
 • Delta i 24/ 7 vaktordning ved behov

Hvem ser vi etter? 

For å lykkes i stilling som driftstekniker må du være fleksibel og tilpasningsdyktig, samt serviceinnstilt og opptatt av brukeren (Forsvaret) sitt behov. Du må kunne bygge relasjoner og samarbeide godt internt og eksternt, og kommunisere på en tydelig og god måte på norsk muntlig og skriftlig. Som driftstekniker er det også en god del selvstendig arbeid, og du må derfor kunne jobbe godt selvstendig samtidig som du har en strukturert og ryddig fremgangsmåte. Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er å gi og få tillit, gi og ta ansvar, ha innsikt og utvise integritet.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha fagbrev som tømrer, byggdrifter eller andre relevante fag. Andre utdanningsbevis kan komme i betraktning
 • Du må ha grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at du behersker engelsk muntlig
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Det er ønskelig med maskinførerbevis eller at du er villig til å ta kurs for dette
 • Det er ønskelig med erfaring fra SD anlegg og drift av eiendom, bygg og anlegg
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/ NATO Secret

Hvorfor jobbe hos oss

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som driftsleder (kode 1137) fra 584 500,- til 635 400,- (lønnstrinn 60- 65)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål i søknaden din
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Jan Arne Johansen, Områdeleder, 48898451,  [email protected]


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvarsbyggReferansenr.: 4755253404


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 10.03.2024Forsvarsbygg

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger