Jobbsafari

Vil du bli vår kulturleder?

1 måneder siden
OmrådeKjøllefjord
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Stillingsinformasjon

Stillingen er 100% fast.

Kulturleder er leder for kulturavdelingen som består av bibliotek, ungdomsklubb, UKM, kultur- og idrettsbygg, kulturskole, kino og lavterskel folkehelse.

Kulturavdelingen inngår i sektor for oppvekst og kultur. 

Kulturavdelingen med kulturlederen i spissen har ansvar for å videreutvikle et bredt kulturtilbud og styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi er opptatt av at kulturavdelingen skal ha fokus på å skape levende og inkluderende samfunn. Kulturtilbudene skal dekke hele befolkningen fra barn, til ungdom, til voksne og til eldre. Møteplasser over hele kommunen som fremmer inkludering, aktivitet og engasjement er viktig fokus. Likevel har vi de siste fire årene hatt særlig fokus på barn og unge. Det har vært viktig å kunne jobbe for å gratis tilbud for barn og unge som bidrar til inkludering og mestring, og forhindrer utenforskap. 

Kulturleder skal utøve ledelse i tråd med kommunens, sektorens og avdelingens verdigrunnlag, planer for kommunen og gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter. Ledere og ansatte i kommunen er opptatt av omdømmebygging og bevare vår stå-på-vilje.

En oversikt over hva kulturavdelingen gjør kan du finne på kommunens hjemmeside, og de mange aktivitetene finner du under vår aktivitetsportal Hva Skjer.


Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og inspirere de ansatte i avdelingen
 • Jobbe utadrettet og fokus på samarbeid med frivillige lag og foreninger
 • Bidra til å se sammenhenger og helhet i egen avdeling og tverrfaglig
 • Ansvar for å videreutvikle er bredt kulturtilbud
 • Sørge for god oppfølging av ansatte med tanke på medarbeiderutvikling og fremme et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til videreutvikling av rutiner i avdelingen
 • Ansvar for kommunens aktivitetsportal
 • Jobbe sammen med teknisk avdeling for kultur- og idrettsbygg om drift og forvaltning

 • Ansvarlig for koordinering av Den kulturelle skolesekken og Den kulturellespaserstokken
 • Saksbehandle søknader om tilskudd
 • Budsjett- og personalansvar
 • Sikre god økonomi og ressursutnyttelse
 • Jobbe med, utvikle og følge opp planer gjeldende for kulturavdelingens mange ansvarsområder
 • Følge opp vedtak fra formannskap og kommunestyre
 • Delta aktivt i grupper der det er naturlig at kulturleder er med
 • Saksbehandle søknader for spillemidler inn til fylkekommunen

Kvalifikasjoner

 • Bør ha høyere utdanning på universitetsnivå/høyskole gjerne innen kultur- eller idrettsrelaterte fag, eventuelt økonomi og administrasjon
 • Ledererfaring innen kulturfeltet og/eller lederutdanning
 • Erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid er en fordel
 • Personlig egenthet vil bli vektlagt

Vi søker deg som

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan bidra til å videreutvikle kulturfeltet i samarbeid med kulturaktører, frivilligheten, innbyggere, næringsliv og ansatte
 • Er åpen og tillitsfull
 • Evner å jobbe selvstendig
 • Har gjennomføringsevne
 • Ønsker å se helheten i kulturfeltet
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

En spennende lederjobb med gode muligheter for å utvikle kulturfeltet i et fremoverlent kommune. Arbeidsplassen er i kommunesentret Kjøllefjord, med kontor på Rådhuset i moderne lokaler. Du deltar i ledergruppen i sektor for oppvekst og kultur, samt i rådmannens ledergruppen. 

Kulturavdelingen består av engasjerte ansatte og godt arbeidsmiljø. Som kulturleder jobber man utadrettet og det gir en unik mulighet til å bli kjent med alle deler av kommunen, og bidra og delta på mange lokale møteplasser. Arbeidet er variert og utfordrende i et positivt, hyggelig og hektisk miljø.

Lønn er etter tariff og god pensjonsordning gjennom KLP. Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studielån m.v. Vi har gode velferds- og personalpolitiske retningslinjer, herunder flyttegodtgjørelse. Kommunen er også behjelpelig med å formidle bolig, samt at man kan søke om å bo i kommunal bolig dersom det er ledig. 

Finnmark har gratis barnehageordning og nå begynner byggingen av en ny barnehage. Vi har SFO og helt nytt skolebygg i Kjøllefjord, nå planlegges det også nytt skolebygg på Lebesby. 

Som du som kulturleder kommer til å bli godt kjent med så har vi et bredt kultur- og fritidstilbud. 


Annet

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Tilsetting skjer ihht. avtaler, lover og regler for ansatte i Lebesby kommune
 • Søkere bes oppgi navn på minst to referanser av nyere dato
 • Søknadsfrist 19. mars 2024
 • Gyldig politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse i stilling

Det må søkes gjennom www.jobbnorge.no.
Attester og vitnemål skal ikke legges ved i søknaden, men medbringes på eventuelt intervju eller ved forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

I hht. offentlighetsloven §25, andre legg kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 


Spørsmål om stillingen

 • Ved spørsmål om stillingen, kontakt sektorleder for oppvekst og kultur Lise B. Øfeldt, tlf.: 40 63 05 95 eller e-post: [email protected].
 • Har du problemer med å registrere søknaden, ta kontakt med konsulent Benedikte Krogh, tlf.: 97 99 09 03 eller e-post: [email protected].
 • Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen, og ønsker ikke kontakt med andre enn søkere. 

Lebesby Kommune Sentraladministrasjon

BedriftLebesby Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger