Jobbsafari
Helsetjenester, Folkehelseinstituttet FHI

Vil du bidra til ny kunnskap om helsetjenesten?

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest15.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Vi utlyser to faste stillinger som kvantitativ forsker. Folkehelseinstituttet ønsker å styrke arbeidet innen forskning og analyser av helsetjenesten. Vi trenger kvantitativt orienterte forskere med interesse for helsetjenesten og helsetjenestebruk med spesielt fokus på betydningen av demografiske forhold, sosial ulikhet, arbeidsmarked, integrering og migrasjon. Vi leter etter dyktige forskere som bobler av idéer om hvordan vi kan gjøre helsetjenesten bedre og som samtidig har metodisk kompetanse til å gjøre ideer om til valid kunnskap.

Stillingene er plassert i Område for helsetjenester i Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten. Vårt mål er å produsere kunnskapen som bygger fremtidens helsetjenester.  Forskningen skal understøtte regjeringens overordnede mål for helsetjenestene, herunder god ressursutnyttelse og god helse uavhengig av sosial bakgrunn.

Vi ønsker personer som har nyskapende ideer, og som kan sette dem ut i live. Den som ansettes bør ha bred erfaring med kvantitative metoder og kan håndtere store mengder registerdata for å fremskaffe ny kunnskap, utvikle idéer, analyser og formidle våre funn og innsikter. Vi har behov for forskere som vil bidra til å gi kunnskap om helse og helsetjenestebruk i ulike deler av befolkningen, samt en dypere innsikt i de forholdene som skaper eller opprettholder forskjeller. Forskningsspørsmål som undersøker ulike livsfaser er også svært aktuelt for stillingen. Dette innebærer å utforske helsetjenestene både i livets første og siste fase. 


Arbeidsoppgaver

 • Utføre registerbasert forskning på helsetjenesten og helsetjenestebruk, samt tilgrensende temaer som arbeid, integrering, sosial ulikhet, migrasjon, utdanning og livets start
 • Utføre registerbaserte analyser på helsetjenestebruk på oppdrag fra departementer, offentlige utvalg eller liknende publisert på norsk
 • Utvikle nytenkende forskningsprosjekter med høy samfunnsrelevans, herunder søke om eksterne midler
 • Publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter 
 • Bidra til å bygge et godt forskningsmiljø på helsetjenesteforskning
 • Bidra i instituttets øvrige forsknings- og formidlingsarbeid
 • Bidra med tilbakemeldinger, innspill og kompetanseheving av andre medarbeidere

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Minimum mastergrad innen relevant fagområde, for eksempel samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller andre samfunnsfag eller helsefag med betydelig innslag av kvantitativ metode
 • Høy kompetanse i kvantitative metoder
 • Erfaring med å tilrettelegge og analysere registerdata 
 • Høy kompetanse i STATA og/eller R 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Kvalifikasjoner som tillegges stor vekt

 • Erfaring med kobling av store, ustrukturerte, administrative, komplekse datasett fra ulike registre/kilder for kvantitative analyser 
 • Erfaring med kvasieksperimentelle metoder 
 • Relevant doktorgrad tillegges stor vekt, men selvstendig forskningserfaring etter mastergrad vil også kunne tillegges vekt
 • Erfaring med og tilslag på forskningssøknader
 • Gode analytiske evner, eksempelvis dokumentert med gode karakterer 

Kvalifikasjoner som tillegges noe vekt

 • Erfaring med publisering i gode internasjonale tidsskrift 
 • Gode språkferdigheter i tillegg til engelsk og norsk 
 • Erfaring fra forskning på sosiale forhold, arbeidsliv, migrasjon, integrering og/eller utdanning
 • Praktisk erfaring fra helse- og omsorgssektoren, arbeidssektoren, utdanningssektoren, global helse og/eller integreringssektoren 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og å ta ansvar
 • Initiativrik og driftig, med god gjennomføringsevne
 • Solid, pålitelig, oppriktig og sannhetssøkende
 • Interesse for å tilegne seg nye metoder
 • Gode evner til samarbeid på tvers av fagfelt og stor vilje til å støtte opp om andre kollegers arbeid og leveranser  
 • Evner å gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger  
 • Høy motivasjon for å jobbe med forskningsspørsmål relatert til helsetjenestebruk i et bredt samfunnsfaglig perspektiv
 • God evne til å relatere eget arbeid til overordnede samfunnsspørsmål
 • God forståelse og respekt for betydningen av datasikkerhet og personvern i arbeid med ulike typer datasett

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Et arbeidsmiljø der du kan jobbe sammen med og lære fra andre svært dyktige forskere
 • Tilgang til registerkoblinger i verdensklasse som gir unike muligheter for ambisiøse forskningsprosjekter
 • Betydelig kreativ frihet i utvikling av forskningsprosjekter så fremt de er i tråd med overordnende mål og prioriteringer
 • Mulighet til å påvirke, bygge og forme et fagfelt i utvikling   
 • Interessant jobb med gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et trivelig og produktivt fagmiljø
 • Fast stilling som forsker, lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Moderne kontorlokaler sentralt plassert i Oslo 

Kontaktinformasjon

Hege Marie Gjefsen, Avdelingsdirektør, +4747315635, [email protected]


Thor Indseth, Avdelingsdirektør, +47 41651096, [email protected]


Arbeidssted

Myrens verksted 3 L


0473 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Folkehelseinstituttet FHIReferansenr.: 4799082935


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 15.08.2024Helsetjenester, Folkehelseinstituttet FHI

BedriftHelsetjenester, Folkehelseinstituttet FHI
Om bedriften

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1300 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Levanger og Tynset.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger