Jobbsafari

Vil du bidra til å sikre Etterretningstjenestens verdier

23 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest4.8.2024
Søk på jobb

Om stillingen

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Vi søker etter sjef for kontoret for sikring i Etterretningstjenesten. Kontoret har leveranser innen
forbyggende sikkerhet, herunder objekt- og infrastruktursikkerhet og informasjonssikkerhet. I dette arbeidet vil du delta i
tverrfaglig prosesser med et helhetlig fokus på tjenestens forebyggende sikkerhet. Vi søker en kontorsjef som
evner å lede i høyt tempo og opprettholde faglig kvalitet på leveranser.


Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle kontor for sikring med ansvarsområdene forebyggende sikkerhet med spesiell vekt på objekt og infrastruktursikkerhet og informasjonssikkerhet. I tillegg til forvaltning av elektronisk sikringssystem og brannvern samt evne til kontinuitet (beredskap).
 • Forestå planlegging og tilrettelegging for gjennomføring av kontorets arbeidsportefølje
 • Støtte, veilede og kontrollere pågående prosesser med sikte på kontinuerlig leveranseoppnåelse, herunder styre ressursene på en effektiv og produktiv måte
 • Utvikle og motivere medarbeiderne for å oppnå engasjement og leveransekraft, herunder forestå kompetanseplanlegging i tråd med virksomhetens strategi
 • Påse at gjeldende regelverk for staten, Forsvaret og Etterretningstjenesten følges innen ansvarsområdet

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Kunnskap om ledelse, erfaring som leder
 • Lang relevant jobberfaring innen forebyggende sikkerhet, herunder bla objekt og infrastruktursikkerhet samt informasjonssikkerhet i virksomhet på regionalt/sentralt nivå omfattet av sikkerhetsloven
 • God kunnskap om sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften
 • God kunnskap om/kjennskap til Forsvaret/forsvarssektoren

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.
 • Erfaring fra prosjektsikkerhetsledelse
 • Kunnskap om prosjektprosesser EBA, faser i prosjektgjennomføring
 • Erfaring med utarbeidelse av instrukser og sikkerhetsdokumentasjon, herunder bla risiko- og skadevurderinger
 • Kunnskap/erfaring med elektroniske sikringssystemer
 • Kunnskap om og erfaring med styringssystem

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som kontorsjef kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Løsnings- og resultatorientert
 • Høy arbeidskapasitet og god evne til å holde oversikten
 • Gode samarbeidsevner, integritet
 • Evne til rolle- og oppgaveforståelse
 • Planleggende og metodisk
 • Lojal
 • Entusiastisk

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 821 100 - 942 700 [Lønnstrinn: 78-83] i stillingen som Kontorsjef (1054) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål, 2309 4419


Arbeidssted

Postboks 193


0614 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: EtterretningstjenestenReferansenr.: 4829935865


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 04.08.2024Etterretningstjenesten E

BedriftEtterretningstjenesten E
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger