Jobbsafari

Vil du bidra i forsvarssektorens klima- og miljøarbeid? 

26 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest19.5.2024
Søk på jobb

Om stillingen

Å bidra i den grønne omstillingen er viktig for oss i Forsvarsmateriell, og vi skal nå utvide vår Miljø- og bærekraftseksjon. Vi er på utkikk etter en klima- og miljørådgiver/ seniorrådgiver som ønsker en jobb med varierte oppgaver og en god del nybruddsarbeid.

Miljø- og bærekraftseksjonen leder og koordinerer arbeid i Forsvarsmateriell innen fagområdene ytre miljø, strålevern og arbeidsmiljø/ menneskelig yteevne (ikke HR-relatert arbeid). Seksjonen vedlikeholder blant annet etatens miljøledelsessystem (i henhold til ISO 14001), sammenstiller høringssvar knyttet til nye og endrede krav i ulike regelverk, og har en rådgivende funksjon for ansatte i hele Forsvarsmateriell. 

Vi søker deg som skal støtte hele etaten i klima- og miljøfaglige spørsmål, spesielt klima- og miljøkravstilling i anskaffelser. Utvikling av kurs, opplæring av våre ansatte, utforming av høringsinnspill, og bidra i videreutviklingen av vårt miljøledelsessystem er sentrale oppgaver. 

Du vil jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger, i et tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse, og bidra i videreutvikling av tematikken på tvers av hele etaten og i forsvarssektoren. Evne til godt samarbeid står derfor sentralt. 

Seksjonen består av fem ansatte og er under utvikling slik at arbeidsoppgaver vil kunne endres noe. Du vil ha mulighet å forme din egen arbeidshverdag. Vi ser etter deg som liker å ta initiativ, identifisere nye muligheter, og samarbeide på tvers av fagområder.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra i videreutviklingen av Forsvarsmateriells miljøledelsessystem
 • Delta i utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak
 • Rådgiving om hvordan klima- og miljø skal håndteres i anskaffelser (LCA-analyser, klima- og miljøkravstilling mm.), og andre spørsmål
 • Saksbehandling innenfor Miljø- og bærekraftseksjonens ansvarsområde     
 • Ha oversikt, kunnskap og gi råd om aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer som er gjeldende for fagområdet klima og miljø  
 • Sammenstille høringssvar og rapporter

Kvalifikasjoner

Ønskelig

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid, internkontrollarbeid eller miljøledelse
 • Kunnskap om offentlige anskaffelser, LCA-analyser, og klima- og miljøkravstilling
 • God kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder innenfor klima og miljø

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å gi opplæring
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Personlig initiativ

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Les mer på https://www.spk.no/
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning med gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralstasjon
 • Hos oss har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 615 700 til 720 100 eller seniorrådgiver kode 1364 lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900 brutto pr. år. For seniorstillingen er det krav om erfaring. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Krav til sikkerhetsklarering - hva betyr det? 
Sikkerhetsklarering er en avgjørelse tatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Les mer om hva det innebærer å bli sikkerhetsklarert på nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Kontaktinformasjon

Stina Dahlgren, seksjonssjef , +47 416 32 303


Arbeidssted

Grev Wedels Plass


Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvarsmateriellReferansenr.: 4782900435


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Forsvarsmateriell

BedriftForsvarsmateriell
Vis flere jobber for denne bedriften