Jobbsafari
Skole og SFO i Iveland

Vikariat som Lærer

2 måneder siden
OmrådeIveland
Søk senest5.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vikariat som lærer

Skole og SFO i Iveland


Iveland skole er en 1.-10.-skole lokalisert på Birketveit med i underkant av 200 elever og rundt 45 ansatte.Iveland kommune har over år har hatt stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.


Dette viser seg igjen i høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet og samarbeid mellom ulike instanser som


f.eks. skole/barnehage, skole/helsestasjon, skole/ppt.Personalet har de siste årene fått god kompetanse på traumebevisst omsorg, og har fokus på


relasjonsbygging.Skolen vil skoleåret 23/24 fortsette med kompetanseheving sammen med blant annet RVTS, UiA og


Sørlandet sykehus.


Iveland skole jobber læringsorientert med mål om at alle elevene skal få vist de beste egenskapene sine.Fra 1. august 2024 har vi ledige vikariater ved skolen. Det kan bli ledige stillinger både på barneskolen og på ungdomsskolen, også som kontaktlærer.

Iveland kommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike


kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til best mulig oppgaveløsning.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Kontinuerlig arbeid med elevenes sosiale og faglige utvikling, individuelt og i gruppe/klasse, med et
  særlig fokus på relasjoner
 • Tett samarbeid om læring og i utviklingsarbeid på tvers av fag og trinn
 • Bidra aktivt og lojalt i utviklingsarbeid Det vil kunne bli ledig stilling som kontaktlærer med de
  arbeidsoppgavene det medfører

Kvalifikasjoner

 • Være formelt kvalifisert for tilsetting og undervisning i grunnskolen, jf forskrift til opplæringsloven
  kapittel 14. Grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10, samt erfaring som kontaktlærer vil kunne bli
  foretrukket 
 • Det er ønskelig at den som tilsettes minimum har 30 poeng undervisningskompetanse i minst norsk, engelsk og/eller
  matematikk
 • Etter skolens behov for skoleåret 24/25 kan det også være ønskelig med undervisningskompetanse i helst flere av
  fagene kunst og håndverk, musikk, engelsk eller norsk
 • Ved tilsetting legger vi vekt på utdanning, personlig egnethet og erfaring. Erfaring som kontaktlærer vil
  kunne bli foretrukket
 • Utdanningsnivå, Høyskole/Universitet.

Personlige egenskaper

 • Er trygg, varm og tydelig i møte med elever og voksne
 • Har realistiske og tydelige forventninger til alle elever
 • Har høy bevissthet om og tilrettelegger for inkluderende læringsmiljø
 •  Er samarbeids- og løsningsorientert, med vilje til å bidra til fellesskapet

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med rom for utvikling
 • Profesjonelle lærende fellesskap som utvikler felles praksis med utgangspunkt i
  erfaring og forskning
 • Kompetanseheving i tråd med skolenes utviklingsplaner
 • Mentorordning for nyutdannede lærere
 • Kontaktlærertillegg kr 29 000,-

Kontaktinformasjon

Ole Kristen Hægeland, Rektor/Virksomhetsleder, +4790564164


Arbeidssted

Frikstadveien 20


4724 Iveland


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: IKT AgderReferansenr.: 4769579664


Stillingsprosent: 100, 50%


Vikariat


Søknadsfrist: 05.03.2024Skole og SFO i Iveland

BedriftSkole og SFO i Iveland
Om bedriften

Iveland er en liten og oversiktlig kommune med ca. 1330 innbyggere. Vi ligger kun en 45 minutters kjøretur unna Kristiansand og 25 minutter unna Vennesla i sør og 20 minutter fra Evje i nord. Kommunen arbeider for å tilby gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Her tilbyr man mangfoldig og variert turterreng, flotte skiløyper om vinteren og varierte aktiviteter gjennom lag og foreninger for alle aldere.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger