Jobbsafari
Råtun barnehage, Bergen kommune

Vikariat pedagogisk leder

1 måneder siden
OmrådeRådal
Søk senest1.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Råtun barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leder 

En av våre flinke pedagogiske ledere skal ut i svangerskapspermisjon. Vi søker derfor vikariat som pedagogisk leder. Vi søker også etter en barnehagelærer dersom en intern barnehagelærer går inn i pedleder jobben.

Råtun barnehage er en avdelingsbarnehage bestående av 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 100 barn, og 23 ansatte. Barnehagen ligger sentralt til i nærheten av Lagunen, og er nærmeste nabo til Fana stadion. Vi har et flott nærmiljø, og har kort vei til fine turområder på Siljustøl og i Hordnesskogen. Barnehagen har eget gymrom, og vi har tilgang til å bruke området på Fana stadion.

Barnehagen har blikk for det gode møtet, og gode relasjoner. Samspill, fellesskap, trygghet og anerkjennelse er viktig hos oss. Barna skal få uttrykke seg, medvirke i sin egen hverdag og delta i både planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Vi er på jakt etter deg som er løsningsorientert, samarbeider godt med kollegaer, foresatte og barn, og som er en dedikert og dyktig leder. Du er nytenkende, bidrar med ideer og videreutvikling av barnehagen vår. Du er varm, inkluderende og ser det enkelte barn. Du kan jobbe selvstendig, og leder barn og voksne på en god måte.

Bergen kommune har en visjon om at alle barnehager skal være mangfoldige og av høy kvalitet for alle barn. Målet vårt er «livsmestring for det 21. århundre – medvirkende barn i lek og læring». Visjon og mål er formalisert i «Sammen for kvalitet – Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen», som beskriver kommunens støttende strategier og tiltak. Våre verdier er «varme, inkluderende og se barnet».


Ved tilsetting kreves det politiattest etter Barnehageloven §30. 


Arbeidsoppgaver

Være en aktiv del av barnehagens lederteam


Ha ansvar for gjennomføring, planlegging og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet


Delta i pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon


Delta i, og observere barns lek for å fremme utvikling og læring


Lede barn og ansatte i aktiviteter og rutinesituasjoner


Bidra til et godt foreldresamarbeid hvor åpen og ærlig kommunikasjon står i fokus


Veilede kollegaer så dere sammen kan skape et godt leke og læringsmiljø

Kvalifikasjoner

Barnehagelærerutdanning


Faglig oppdatert, og god IKT-kompetanse


God skriftlig og muntlig norsk jamfør barnehageloven § 28

Personlige egenskaper

Vi søker etter en pedagogisk leder som: 
Har høy faglig kompetanse.
Har evne til refleksjon over egen og felles praksis.
Er åpen og ærlig i kommunikasjonen.
Er lojal, pålitelig, fleksibel og engasjert.
Er bevisst rundt egen lederrolle
Er Inkluderende, og evner å se det enkelte barn og barnegruppen som helhet.
Er en endringsagent som kan bidra til at barnehagen vår utvikler seg
Er løsningsorientert, selvstendig, og evner å lede barn og voksne på en god måte
Har god relasjons kompetanse

Har fysisk og psykisk helse til å delta aktivt i lek med barn inne og ute.

Fremmer et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

En spennende hverdag, i en trygg og god barnehage


Samarbeid med dyktige, og erfarne medarbeidere


Lønn etter avtaleverket


God pensjonsordning, og ulykkes- og gruppelivsforsikring.


En barnehage som er opptatt av å gi medarbeiderne ansvar, tillit og mulighet for å påvirke sin egen hverdag

Kontaktinformasjon

Heidi Mæland, styrer


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4794961321


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 30.06.2025


Søknadsfrist: 01.05.2024Råtun barnehage, Bergen kommune

BedriftRåtun barnehage, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger