Jobbsafari

Vikarer - Helse og omsorgstjenesten

2 måneder siden
OmrådeKorgen
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Har du godt humør og arbeidslyst, er du omsorgsfull og samarbeidsvillig, og gjerne erfaring fra lignende arbeid? Da er det nettopp deg vi trenger!Søknadene vil bli fortløpende vurdert og søkerne kontaktet!

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter på kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no
Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.


Arbeidsoppgaver

KORGEN OMSORGSTJENESTE - Tlf 95181676 (Ragnhild Fineide, enhetsleder)

 • Hjemmesykepleien
 • Boliger med heldøgns bemanning
 • Sykehjemsavdelingene
 • Kjøkken
 • I hjemmetjenesten må du ha førerkort.

HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE - Tlf.95181676 (Ragnhild Fineide, enhetsleder)

 • Hjemmesykepleien
 • Boliger med heldøgns bemanning
 • Sykehjemsavdelingene
 • Kjøkken                              
 • I hjemmetjenesten må du ha førerkort.

MILJØTJENESTEN-Tlf. 91006847(Ellen Johansen, enhetsleder)

 • Avlastningen
 • Villmoneset bofellesskap
 • Prestegårdshagen

RUS OG PSYKISK HELSE- ROP TJENESTEN- Tlf. 91006847(Ellen Johansen, enhetsleder)

 • Oppfølging og bistand til brukere av tjenesten


Av søknaden må det fremgå

 • Alder
 • Utdanning og praksis
 • Om du har førerkort og disponerer bil
 • Tidspunkt i perioden du ikke kan jobbe, når du kan begynne
 • Om du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Referanser
 • Hvordan vi kan treffe deg (telefonnummer og e-post)
 • Om du sender jobbsøknad til flere av sektorene, og hvor du da helst vil jobbe
 • Gyldig politiattest skal foreviseses.kommune.no

Vi tilbyr

Kontaktpersoner:

Stine-Mari Bjørkås, Avdelingsleder Snytuva/Nystua, mobil: 94851376, [email protected]

Helene Storbæk Lillebjerka, Avdelingsleder Kangsen/Okstind, mobil: 46863123, [email protected]

Ragnhild Fineide, Enhetsleder omsorg, mobil: 951 81 676, [email protected]

Andreas Alvarez, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Korgen, mobil: 95493577, [email protected]

Oda Johanne Risvik Turan, Avdelingsleder Miljøtjenesten, mobil: 99418892, [email protected]

Sissel Helen Olsen, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Hemnesberget, mobil: 90943052, [email protected]

Mai-Britt Karlsen, Avdelingsleder Miljøtjenesten, mobil: 95076163, [email protected]

Vigdis Reinholdtsen, Avdelingsleder Hemnesberget omsorgstjeneste, tlf: 97699277, mobil: 976 99 277, [email protected]
Synnøve Ødegård, Avdelingsleder Rus og psykisk helse, Tlf: 99318707, Synnø[email protected]

Kontaktinformasjon

Ellen Mari Johansen, Enhetsleder Helsetjenesten, 91006847, [email protected]


Ragnhild Fineide, Enhetsleder Omsorgstjenesten, 95181676, [email protected]


Arbeidssted

Sentrumsveien 1


8646 KORGEN


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hemnes KommuneReferansenr.: 4767092086


Stillingsprosent: 0%


Vikariat


Søknadsfrist: 03.03.2024Hemnes Kommune

Lignende stillinger