Jobbsafari

Vi trenger sykepleier i 100% stilling ved Hjemmetjenesten Hønefoss

1 måneder siden
OmrådeHønefoss
Søk senest16.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker etter deg som brenner for faget og som vil trives med å arbeide selvstendig med varierte og spennende oppgaver. Vi har et arbeidsmiljø med trivelige, faglig dyktige og engasjerte medarbeidere som ønsker deg med på laget.  Hos oss får du også muligheten til å være med på å utforme morgendagens tjenester i en kommune med ambisjoner.

Vi bygger morgendagens hjemmetjeneste, og søker deg som er opptatt av å skape en god hverdag for våre brukere slik at de opplever trygghet, glede og mestring i hverdagen. Du er nysgjerrig på sykepleierfaget, har gode holdninger og ønsker å utvikle egen kunnskap i samarbeid med andre. Vi har et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og nye løsninger med fokus på velferdsteknologi. Morgendagens omsorg, helhetlig pasientforløp og pasientsikkerhet vil være førende for hvordan vi skal arbeide i fremtiden.

Er du sykepleierstudent som snart har fullført studiet, så oppfordrer vi deg til å søke. 


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være å

 • sørge for helhetlig pasientoppfølging, spesielt oppfølging etter innleggelse i sykehus og/eller etter korttidsopphold
 • ivareta pasient/brukers ressurser, og bidra til mestring og god livskvalitet og sikre god brukermedvirkning
 • sørge for tverrfaglig samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre instanser
 • gjøre generell helhetlig vurdering/kartlegging og oppfølging av pasienter i tjenesten
 • ta ansvar for legemiddelgjennomganger og samstemming
 • ivareta god pasientsikkerhet
 • sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner
 • gi veiledning og opplæring av kolleger, elever, lærlinger, studenter og pårørende
 • ta ansvar for vaktledelse med ansvarsvakt og delegering av oppgaver
 • delta i aktuelle møter
 • ellers utføre arbeidsoppgaver gitt av avdelingsleder

Kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som

 • er autorisert sykepleier. HPR-nr. må oppgis.
 • har gode datakunnskaper og gjerne kjennskap til pasientjournalsystemer
 • har førerkort klasse B
 • har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia
 • har erfaring fra hjemmesykepleie er en fordel; men interesse for området er viktigst

Personlige egenskaper

 • Du er opptatt av kvalitet og er faglig oppdatert.
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglig og kommunisere godt.
 • Du er villig til å gi det lille ekstra, er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar til et inkluderende godt arbeidsmiljø.
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team.

Vi tilbyr

 • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i arbeidshverdagen
 • kurs og kompetansehevende tiltak
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • ekstra godtgjørelse for arbeid i ambulerende hjemmetjeneste
 • arbeid hver 4.helg med lange vakter
 • forutsigbar turnus/periodeturnus

Hos oss får du muligheten til å være med på å utforme morgendagens tjenester i en kommune med ambisjoner.

Ringerike kommune skal ha relevant kompetanse for framtidas arbeidsliv. Styrket kompetanseutvikling er derfor et av satsingsområdene. Helse og omsorg gir støtte til etter- og videreutdanning for sine ansatte og for de som søker seg jobb innen sektoren.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. Fortrinnsrett må begrunnes i søknaden.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Elektronisk søknad skal benyttes.  

Kontaktinformasjon

Herbjørg Dalene Bjerke, avdelingsleder, +47 90684314


Arbeidssted

Heradsbygdveien 20


3518 Hønefoss


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommuneReferansenr.: 4776063421


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 16.03.2024Ringerike Kommune

BedriftRingerike Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger