Jobbsafari

Vi trenger helsefagarbeider til Slettåker omsorgsboliger for psykisk helse og rus

1 måneder siden
OmrådeHønefoss
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du helsefagarbeider og brenner for arbeid med mennesker som har utfordringer innen rus og psykiatri? Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet i tjenesten, og som ønsker å bidra i helhetlig oppfølging og tverrfaglig samarbeid. Er dette noe som kan passe for deg, så send oss en søknad. Vi trenger deg på laget vårt!

Slettåker består av to heldøgnsbemannet omsorgsboliger, bestående av to hus med til sammen 12 beboere, samt tre småhus, med tett oppfølging. Her har du muligheten til å jobbe med å utvikle et faglig og målrettet tjenestetilbud.  

Stillingen er i døgnavdelingen og innebærer turnusarbeid med helgearbeid, for tiden hver fjerde helg. Det er todelt turnus, dvs. at du jobber på dagtid og kveldstid.

Vi gir oppfølging til tjenestemottakere som har utfordringer innen psykisk helse- og rus. Vi gir tjenester til mange som er under tilfriskning, men også til personer med sammensatte behov som har behov for langvarige tjenester. Arbeidet innebefatter å jobbe stasjonært i døgnbemannet bolig.

Det vil være samarbeid med våre team for øvrig i enheten, og med andre avdelinger i kommunen, så vel som samarbeidspartnere/ behandlingssteder utenfor kommunen.

Vi søker deg som gjerne har erfaring fra arbeid innen målgruppen.


Arbeidsoppgaver vil være å

 • ha daglig oppfølging av tjenestemottakere innen målgruppen
 • sikre god brukermedvirkning
 • sørge for helhetlig pasientoppfølging med fokus på den mentale/rusrelaterte helsen så vel som den somatiske helsen
 • ivareta pasient/bruker siner ressurser, og bidra til mestring og god livskvalitet
 • sørge for tverrfaglig samhandling med kolleger, fastleger, spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre instanser
 • ivareta god pasientsikkerhet
 • sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner

Kvalifikasjoner

 • Du er autorisert helsefagarbeider. HPR-nr. må oppgis.
 • Erfaring eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid er ønskelig.
 • Du har gode datakunnskaper og gjerne kjennskap til pasientjournalsystemer.
 • Du har førerkort klasse B, manuelt gir.
 • Du har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det kreves dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som

 • er opptatt av kvalitet og er faglig oppdatert
 • har god relasjonskompetanse og kan vise til det fra tidligere arbeid
 • bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø
 • er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i arbeidshverdagen
 • kurs og kompetansehevende tiltak
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP og lønn etter gjeldende regelverk

Ringerike kommune skal ha relevant kompetanse for framtidas arbeidsliv. Styrket kompetanseutvikling er derfor et av satsingsområdene. Helse og omsorg gir støtte til etter- og videreutdanning for sine ansatte og for de som søker seg jobb innen sektoren.


Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de som ber om det (Offentleglova § 25).

Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Elektronisk søknad skal benyttes.      

Kontaktinformasjon

Marita Jørgensen, avdelingsleder, +47 40909690


Arbeidssted

Storgata 13


3510 Hønefoss


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommuneReferansenr.: 4775240955


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 18.03.2024Ringerike Kommune Helse Og Omsorg

BedriftRingerike Kommune Helse Og Omsorg
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger