Jobbsafari
Phr dps Salten, Nordlandssykehuset

Vi trenger enda en overlege i behandlerstab døgn - Er det deg? 

2 måneder siden
OmrådeBodø
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca. 83.000 innbyggere.
Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam og korttidspoliklinikk. Salten DPS er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken (PHR) ved Nordlandssykehuset HF.

Les om Salten DPS her og mer om Allmennpsykiatrisk Enhet B her.

I behandlerstab til døgnenheter har vi nå ledig en 100% fast overlegestilling. Stillingen er for tiden tilknyttet allmennpsykiatrisk Enhet B, som er en 5-døgnspost for voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter. Behandlerstab er sammensatt av ulike yrkesgrupper som: overlege, psykologspesialister, psykologer, kliniske konsulenter og fysioterapeuter. Vi har også LIS1, LIS3 og studenter hos oss. Behandlerstab er en selvstendig enhet med avdelingsleder som nærmeste leder. Behandlerne har tilknytning til de to døgnenhetene ved Salten DPS.

Har du lyst til å bli en del av et spennende og utviklende fagmiljø på et forholdsvis stort distriktspsykiatrisk senter, og samtidig ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid?  - Da er dette noe for deg!

Bodø er Nordlands hovedstad og er omringet av muligheter for natur- og kulturopplevelser.  


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av inneliggende pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser, samt være en del av inntaksteamet til døgnenhetene.
 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for behandlingen i enheten, og jobber tett sammen med øvrig stab og enhetsleder
 • Veiledning av medarbeidere, leger i utdanningsforløp, samarbeidspartnere og pasienter/pårørende.
 • Bidra til gode og helhetlige pasientforløp
 • Stillingen er tilknyttet behandlerstab døgn, men det kan bli aktuelt å bistå andre enheter på Salten DPS
 • Alle overleger på Salten DPS bistår i arbeidet med vedtaksansvar for pasienter på tvunget vern uten døgnopphold(TUD).
 • Overlegen inngår i klinikkens bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha spesialistutdanning i voksenpsykiatri og norsk autorisasjon. 
 • Leger i spesialisering (LIS3) kan også søke, og evt. konstitueres som overlege frem til spesialistgodkjenning foreligger.
 • Det er nødvendig at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Fordel med erfaring fra kognitiv terapi.
 • Fordel med kompetanse på ECT-behandling - opplæring vil bli gitt.

Hvem er du som person?

Vi ønsker at du:

 • har god samarbeidsevne og har respekt for andres kompetanse og tverrfaglig samarbeid
 • arbeider selvstendig og er trygg i din rolle som medisinskfaglig ansvarlig
 • har erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • bidrar til faglig utvikling
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Hvorfor skal du komme til oss? Hva tilbyr vi?

 • Arbeidstid på dagtid med ordinær 40-timers uke.
 • God opplæring og oppfølging i startperioden.
 • Du får jobbe i en tverrfaglig stab og i nær samhandling med miljøpersonalet på døgnenheten. 
 • En arbeidshverdag med høy grad av selvstendighet og ansvar.
 • Mulighet for faglig utvikling samt delta i videreutvikling av enhetens behandlingstilbud.
 • Gode kollegaer i et spennende og utviklende fagmiljø.
 • Kurs/utdanning innen kognitiv terapi.
 • En fleksibel arbeidshverdag.
 • Kantine med variert utvalg og varmlunsj hver dag.
 • Gratis parkering
 • Salten DPS er et forholdsvis stort senter med godt samarbeid mellom de ulike enheter, felles sosiale arrangementer og også enhetsvise arrangementer.
  Vi vektlegger å legge til rette for gode relasjoner mellom ansatte og mellom enheter. Vi arrangerer sosiale møtesteder med jevne mellomrom, sånn som påskequiz, Mestrenes Mester, kjole-/skjortefredag, felles julelunsj mm
 • DPS'et er stort nok for god faglig tyngde og bredde, og samtidig lite nok til at alle kjenner hverandre og har felles møtepunkter
 • Annen tiltredelsesdato kan avtales nærmere med nærmeste leder

Kontaktinformasjon

Britt Eva Hansen, Avdelingsleder, 48154827


Linn-Elice Nystad, Enhetsleder, 46761522


Arbeidssted

Mellomåsveien 108


8076 Bodø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NordlandssykehusetReferansenr.: 4766384143


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.04.2024


Søknadsfrist: 15.03.2024Phr dps Salten, Nordlandssykehuset

BedriftPhr dps Salten, Nordlandssykehuset
Om bedriften

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon  for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss.

Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger