Jobbsafari

Vi søker sykepleiere/vernepleier som vikarer/ekstravakt - Døgnenheten Silsand

21 dager siden
OmrådeSilsand
Søk senest22.7.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Senter for psykisk helse og rusbehandling i Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Senja kommune, og består av en poliklinikk for voksne, et ambulant akutt-team, en døgnenhet og et FACT-team. Vi er en seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken, og har p.t. ca. 63 stillingshjemler. Vi er samlokalisert med en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Senteret ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus til befolkningen i 6 Midt-Tromskommuner, med til sammen ca. 25.000 innbyggere over 18 år. 

Vi søker etter vikarer/ekstravakter som er interessert i fagfeltet psykiatri og rus. Vi har behov i sommer, og videre fremover. Det er turnus med dag/aften/natt - primært er vi ute etter de som kan jobbe mye natt. 

Døgnenheten på Silsand har 9 sengeplasser. Innleggelsene skjer på frivillig grunnlag. Enheten består av miljøpersonale, enhetsleder, koordinator, psykologspesialist, psykolog, og overlege. Det jobbes tverrfaglig i enheten med fokus på miljøterapi, behandling og utredning av psykisk helse og rusproblematikk. I døgnenheten vil du få god opplæring, lære mye og få ei verdifull erfaring. 

Vi søker etter vikarer/ekstravakter. Primært sykepleier/vernepleier og som har mulighet til å jobbe i sommer. Det kan også bli aktuelt med vikariater på opptil ett år i deltidtidsstillinger.  

Vennligst oppgi 2 referanser, derav minst én leder. 


Arbeidsoppgaver

 • miljøterapi
 • fysisk aktivitet som en del av miljøterapien
 • ta imot og følge opp pasienter som blir innlagt elektivt eller akutt
 • samarbeid med øvrige enheter på senteret og i klinikken
 • samarbeid med det kommunale hjelpeapparatet
 • samarbeid med pårørende
 • fokus på barn som pårørende

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier, vernepleier
 • Annen relevant utdanning innen helse og sosial kan vurderes
 • Førerkort for personbil
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det er ønskelig med erfaring/kompetanse innenfor psykisk helsevern og rusbehandling

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god arbeidskapasitet og høy arbeidsmoral
 • positiv, imøtekommende og ser etter ressurser i mennesket
 • strukturert og har engasjement for fagfeltet
 • motivert

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb i et godt faglig miljø
 • varierende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • opplæring av nyansatte
 • internundervisning
 • trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster

Kontaktinformasjon

Liv Renland, Koordinator, 77754770, liv.ester.renland


Hilde Storsveen, Enhetsleder, +4790930931


Arbeidssted

Hallveien 4


9303 Silsand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4830834924


Stillingsprosent: 50%


Tilkalling / Timebasis


Søknadsfrist: 22.07.2024Universitetssykehuset Nord-norge Hf

BedriftUniversitetssykehuset Nord-norge Hf
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger