Jobbsafari
Helsehuset, Ullensaker kommune

Vi søker sykepleier som sommervikar til Jessheim interkommunale legevakt

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest24.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Ønsker du å bli en del av en innovativ, fremoverlent og fremtidsrettet legevakt? Se her!

Legevakten er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden og samarbeider tett med AMK, ambulansetjeneste, kommunens øvrige helsetjenester, andre nødetater og med spesialisthelsetjenesten generelt. Legevakten tilbyr døgnåpen legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp. Vi er til for innbyggere i kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker, og har et nedslagsfelt på ca. 65 000 innbyggere. Lokalene er nye og moderne og ligger ved LHL-sykehuset

Legevakten består av legevaktsentral, stasjonær legevakt og legevaktbil.

Legevaktsentralen er del av den medisinske nødmeldetjenesten sammen med AMK, og samarbeider tett med andre aktører i akutt-kjeden. Legevaktsentralen mottar telefoner om medisinske problemstillinger og gir medisinsk råd og veiledning basert på Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp. Legevaktsentralen bruker videokommunikasjon utarbeidet av Norsk luftambulanse og nødnett som kommunikasjonsverktøy. Legevaktsentralen henviser til riktig instans og tildeler oppdrag til legevaktbilen som rykker ut ved behov. 

På legevakten er arbeidshverdagen variert, både med tanke på tempo og pasientkasustikker. Vi gir behandling ved akutt sykdom og skade, og du møter pasienter i alle aldre og med ulike behov for øyeblikkelig hjelp. Du kan bruke din fagkompetanse maksimalt, må ta raske beslutninger, og holde hodet kaldt når det er mye som skjer. Du må ha evne til å lytte og være en trygg samtalepartner. På legevakten håndterer og behandler vi pasienter som er i en sårbar situasjon, og på bakgrunn av det komplekse feltet vi arbeider innenfor, stiller vi store krav til våre medarbeidere. Vi ser helst at du har lang erfaring fra arbeid på legevakt, akuttmottak eller sykehus. 

Som sykepleier hos oss, vil du få en spennende og variert arbeidsdag, og du vil få en gjeng med gode kollegaer. Du kan bli med på å videreutvikle legevaktens tjenester og sette spor etter deg selv.

Vi har ledig to 100% sommervikarstillinger til sykepleier, med arbeid på dag og kveld og hver tredje helg. 

Alle søknader må sendes elektronisk, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. 


Arbeidsoppgaver

 • kartlegge, vurdere, gi råd, veilede og iverksette tiltak ved henvendelser på telefon
 • hastegradsvurdere etter triagesystemet Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 
 • bruk av videokommunikasjon
 • registrere og dokumentere i fagsystemer
 • gi alle som kommer på legevakten en god mottakelse preget av medmenneskelighet
 • triagere pasienter ved oppmøte
 • avklare medisinske tilstander
 • sikre forsvarlig helsehjelp til pasienten, der oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og gjeldende lovverk
 • vurdere, observere og behandle akutt syke pasienter i tett samarbeid med lege 
 • prøvetaking og laboratoriearbeid
 • samarbeid på tvers av ulike etater og samarbeidspartner

Kvalifikasjoner

 • autorisert sykepleier/spesialsykepleier. HPR-nr. registreres i CV
 • du har erfaring fra legevaktsarbeid, akuttmottak eller akuttmedisin
 • du har kompetanse i hastegradsvurdering
 • beherske norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig 
 • gode dataferdigheter
 • god medisinskfaglig kunnskap

Personlige egenskaper

 • du innehar beslutningsevne i akuttmedisinske situasjoner
 • du liker å jobbe i beredskap og å planlegge for det uforutsette
 • du er systematisk, strukturert og fleksibel
 • du er selvstendig og målrettet
 • du kan prioritere og ta beslutninger
 • du trives med høyt arbeidstempo og varierte oppgaver
 • du har stor arbeidskapasitet
 • du liker å holde deg faglig oppdatert og søker ny kunnskap
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du viser evne til refleksjon 
 • du er omsorgsfull og tålmodig
 • du bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • du er positiv, omgjengelig og fungerer godt i team
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • en spennende og variert arbeidsplass som er i stadig utvikling
 • god opplæring, veiledning og oppfølging
 • spennende og aktivt fagmiljø med mulighet for personlig utvikling 
 • mange flotte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • gode kolleger som er Modige, Endringsdyktige og Rause 
 • kalenderplan på 26 uker, med mulighet til å påvirke egen arbeidsplan
 • fagdager i turnus
 • lønn SKO 7174 (sykepleier) med årslønn i 100 % stilling fra kr 485.400 til kr 569.100 (etter ansiennitet). I tillegg kommer et rekrutteringstillegg på kr 30.000 (i 100 % stilling).
 • lønn SKO 7523 (spesialsykepleier) med årslønn i 100 % stilling fra kr 526.400 til kr 598.900 (etter ansiennitet). I tillegg kommer et rekrutteringstillegg på kr 30.000 (i 100 % stilling).

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglige oppdateringer gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse- og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Cordula Müller, avdelingsleder, 41409608, [email protected]


Arbeidssted

Ragnar Strøms Veg 6


2050 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommuneReferansenr.: 4813141997


Stillingsprosent: 100%


Sommerjobb


Søknadsfrist: 24.05.2024Helsehuset, Ullensaker kommune

BedriftHelsehuset, Ullensaker kommune
Om bedriften

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger