Jobbsafari

Vi søker ny medarbeider og næringsutvikler

1 måneder siden
OmrådeMoen
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Målselv kommune med 6800 innbyggere og nærhet til folk og landskap, ligger sentralt i Troms fylke, og gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss.
Målselv har et rikt og fasinerende dyreliv, økosystemer og naturmangfold med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskolet tilbud i kommunen.

I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, skogbruk, næring og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Vi søker etter en sosial og utviklingsorientert næringsutvikler for Målselv kommune. Næringsutvikler er kommunens kontaktpunkt mot næringslivet, og er en genuin pådriver for næringsutvikling i kommunen. Næringsutvikleren jobber aktivt mot å støtte, etablerere, og inspirere og er saksbehandler for saker knyttet til næring.

Næringsutvikler samarbeider med akademia, den kommunale administrasjonen og det politiske nivå for å ivareta den kommunale næringsstrategien. Vi søker etter en næringssutvikler som er en støtte og pådriver for næringsutvikling i kommunen og som tilrettelegger for kommunens satsning ift. næringsplan.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål
 • Tilrettelegging for og bistand til nyetablerere og etablerte bedrifter
 • Delta aktivt i kommunens samfunnsutvikling for nullutslipp, sirkulærøkonomi og digitalisering
 • Saksbehandling innen fagområdet, bl.a. regionale samarbeidsprosjekter, utviklingsfond, konsesjonsavgiftsfond, næringsfond, EØS
 • Samarbeid og tilrettelegging på lokalt og regionalt nivå vedr. næringsspørsmål
 • Næringsutvikler rapporterer til Kommunalsjef Samfunnsutvikling

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3- årig relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Ønskelig med tilleggsutdanning i økonomi og ledelse
 • Må ha erfaring fra næringsutvikling/samfunnsutvikling og/eller forretningsutvikling
 • Ønskelig med kjennskap til/forståelse for kommunal forvaltning og politisk prosesser

Personlige egenskaper:

Vi søker en utadvendt, fleksibel og løsningsorientert person som skal være en tydelig pådriver for næringsutviklingen i Målselv kommune. Det vil bli lagt særlig vekt på personlige egenskaper som god helhetsforståelse, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å arbeide selvstendig, målrettet og handlekraftig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjennomføringsevne og rolleforståelse bør gjenspeiles i søknaden.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Målselv Kommune Bolyst from M


Link til søknadsskjema:

Søk her

Teknisk Målselv

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger