Jobbsafari
Målselv kommune Fagerli Miljøtjeneste

Vi søker miljøterapeut

2 måneder siden
OmrådeMoen
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Fagerli miljøtjeneste ble i 2020 etablert i ny boenhet i Bardufossområdet og består av 18 leiligheter, inkludert en barne- og ungdomsavlastning, samt utetjeneste.

Vi er en ny og stor arbeidsplass, der vi har flere fagfolk som jobber tverrfaglig, i tillegg til flotte vikarer.

Vi er ute etter positive og engasjerte ansatte og trenger folk med stort initiativ som har et høgt brukerfokus. Vi jobber for å skape en best mulig hverdag for de som bor her ved Fagerli, ut fra forutsetninger og behov. Det er fokus på godt samarbeid og god kommunikasjon i ansattgruppa. Vår arbeidsplass har varierte og ulike arbeidsoppgaver innenfor feltet omsorg.


Vi har ledig stilling som miljøterapeut  i 100% fast stilling ved Fagerli Miljøtjeneste. 

Arbeidstid: Todelt turnus med hovedsaklig langvakter, jobb hver 4. helg. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med funksjonsnedsettelser
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra fagprogrammet Profil
 • Førerkort kl B

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du kommuniserer og samarbeider godt
 • Du er faglig sterk
 • Du er motivert og opptatt av kvalitet i arbeidet
 • Du er opptatt av at brukerne skal få respekt og god omsorg
 • Du er god på relasjonsbygging
 • Du evner å jobbe strukturert og målrettet
 • Du er initiativrik og tar ansvar

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende utfordringer
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn i h.h.t. avtale
 • God pensjonsordning

Politiattest: 

I h.h.t. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 kreves det politiattest av den som tilsettes. De som omfattes av tuberkuloseforskriftens § 3-1 jfr. § 3-2 må levere helseattest av ny dato før tiltredelse.


Tilsettingsvilkår:

Pensjonsordning i h.h.t. kommunale tilsettingsvilkår, lønn i h.h.t. avtale og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Målselv Kommune Bolyst from M


Link til søknadsskjema:

Søk her

Målselv kommune Fagerli Miljøtjeneste

BedriftMålselv kommune Fagerli Miljøtjeneste
Om bedriften

Bo- og oppfølgingsenheten består av følgende tjenester: • Rus- og psykisk helsetjeneste gir bistand til mennesker over 18 år med rus- og/eller psykisk helseproblematikk. Tjenesten holder til i fine lokaler på eiendommen Øverli og har friluftsområde som nærmeste nabo. På tunet på Øverli ligger utetjenesten som gir oppfølging til hjemmeboende brukere i kommunen, BOA (bemannet heldøgns botilbud med fem leiligheter) og et veldrevet dagsenter som i tillegg til mange andre aktiviteter drifter en bruktbutikk . Psykososialt kriseteam er også organisert under rus- og psykisk helsetjeneste. • Tjenesten for funksjonshemmede, med kontorsted på kommunehuset, tildeler og koordinerer vedtaksbaserte tjenester til mennesker med medfødt eller tidlig ervervete funksjonsnedsettelser. • Fagerli Miljøtjeneste er et døgnbemannet bo- og omsorgstilbud med 17 boenheter og 1 avlastningsleilighet for barn og unge. Miljøtjenesten gir timebaserte eller heldøgns tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser på Fagerli eller andre steder i kommunen. Fagerli ble etablert i 2020 etter sammenslåing av to tjenester og ligger sentralt til i nytt bygg på en flott utsiktstomt.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger