Jobbsafari

Vi søker medarbeider i 100% fast stilling

1 måneder siden
OmrådeMoen
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Målselv kommune med 6800 innbyggere og nærhet til folk og landskap, ligger sentralt i Troms fylke, og gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss.

Målselv har et rikt og fasinerende dyreliv, økosystemer og naturmangfold med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskolet tilbud i kommunen.

I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, skogbruk, næring og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Målselv Kommune er i gang med å skape løsninger og engasjement for de nødvendige endringene som må til for å sikre mindre utslipp av klimagasser, mer liv, naturmangfold og natur. Avdeling for Samfunnsutvikling søker nå etter rådgiver med særlig kompetanse innenfor klima, natur og miljø.

Sammen med de andre dyktige rådgiverne i vår stab, får du en nøkkelrolle til å gi veiledning og faglige råd i klima og naturspørsmål og lovpålagte forpliktelser nasjonalt og EØS-relatert for å ivareta klodens tålegrenser. Avdelingen for Samfunnsansvar har ansvar for overordnet klima- og miljøarbeid, by- og transportplanlegging, bærekraftig boligforsyning, næringsliv, byggesaker, vann- og avløp, renovasjon, utbyggingsavtaler, parkering og vedlikehold og bruk av kommunale veger, byrom, skog, jordbruk, natur- og friluftsarealer.

Stillingen ivaretar rådgivning, saksforberedelser og etatsoppfølging relatert til et bredt utvalg av saker. Vi ser etter en engasjert og nysgjerrig person som kan bidra til å styrke klima- og miljøarbeidet i avdelingen. Her vil du få en unik mulighet til å jobbe i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og politikk. Sammen med et tverrfaglig og kompetent miljø vil du få muligheten til å utføre meningsfylt arbeid for utviklingen av lokalsamfunnet i Målselv.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for klima, natur og miljø
 • Følge opp politiske mål for klima og natur nasjonalt og regionalt
 • God forståelse for blågrønne løsninger for overvann, elveforebygginger, flomvern og byggegrunn
 • Hjelpe Næringslivet i Målselv med å utarbeide klima og naturtrategier for virksomhetene
 • Utvikle strategisk samarbeid og sikre finansiering fra relevante kilder
 • kartlegge og dokumentere naturverdier, restaurering og skjøtsel av naturområder
 • Gi råd knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk (Nasjonalt og EØS)
 • Strategisk og faglig rådgivning for god politikkutvikling og helhetlig samfunnsutvikling
 • Bidra til at vedtatt politikk blir realisert gjennom oppfølging og samhandling internt i kommunen og med viktige samarbeidsaktører
 • Bistå politisk ledelse med ulike former for faglig underlag til bruk i dialog med øvrige forvaltningsnivåer, media, næringsliv, etc.
 • Endringer i oppgaver må påregnes ut fra enhetens behov

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole/universitet innenfor relevante fagområder innen naturforvaltning, naturvitenskap, samfunnsvitenskap eller tilsvarende.
  Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Kompetanse og erfaring fra forvaltning og/eller utredning fra klima og miljøfeltet
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • Bakgrunn i biologi, naturressursforvaltning, kjemi og agronomi

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og evner å tenke helhetlig
 • Gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God vurderingsevne, gode samarbeidsevner
 • Ser nytte av godt byråkratisk håndverk for å nå kommunens mål

Vi kan tilby:

 • Et meningsfylt arbeid, med mulighet for å påvirke utviklingen av livskraftig samfunn
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kompetent, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø

Tilsettingsvilkår:

Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Målselv Kommune Bolyst from M

Link til søknadsskjema: Søk her

Teknisk Målselv

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger