Jobbsafari
Harstad kommune Enhet for aktivitet og hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie Sentrum Sør søker helsefagarbeider

2 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest11.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du helsefagarbeider? 

Har du lyst å være med oss inn i fremtidens hjemmesykepleie i Harstad kommune? Da vil vi høre fra deg! 

I vår nyopprettede avdeling har vi behov for helsefagarbeider i 80% fast stilling.  

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av elever og kollegaer.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Medisinkompetanse er ønskelig. 
 • Personer med relevant erfaring kan også søke. Det vil da vært ønskelig med påbegynt fagutdanning innen 2 år etter oppstart. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/
https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Enhet for aktivitet og hjemmesykepleie

BedriftHarstad kommune Enhet for aktivitet og hjemmesykepleie
Om bedriften

Enhet for aktivitet og hjemmesykepleie består av 5 avdelinger. 4 avdelinger har ansvar for hjemmesykepleie. Den siste avdelingen har ansvar for aktivitetssentrene, dagsentrene, helsestasjon for eldre, BPA og praktisk bistand. De nye hjemmesykepleieavdelingene våre er mindre enn tidligere. Målet med dette er å øke pasientsikkerhet, samt i større grad kunne jobbe med forbedring og utvikling. Enheten yter tjenester til hjemmeboende innbyggere. Målsettingen er trygge og koordinerte forløp for våre brukere der de gis mulighet for å leve aktive og meningsfylte liv, og mestre det å bo hjemme så lenge som mulig. Når nytt Helsehus står ferdig i 2025 vil alle avdelingene i Enhet for aktivitet og hjemmesykepleie samlokaliseres der.

Søk etter flere lignende stillinger