Jobbsafari
Frosta kommune Samfunn og utvikling

Vi søker etter virksomhetsleder areal, landbruk og miljø i 100% fast stilling.

1 måneder siden
OmrådeFrosta
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Virksomheten Areal, landbruk og miljø er en av 4 virksomheter i etaten samfunn og utvikling. Virksomheten har en viktig rolle i å legge til rette for god samfunnsutvikling i kommunen. Ansvarsområdet har et vidt spenn av oppgaver som landbruksforvaltning- og rådgivning, viltforvaltning og miljø- og klima. Virksomheten har også ansvaret for å følge opp interkommunale samarbeid på arealforvaltning og skogbruk.

Vi søker nå etter leder for virksomheten. Som del av utvidet ledergruppe vil du aktivt få bidra inn i den helhetlige utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen. Stillingen rapporterer til Kommunalsjef samfunn og utvikling. Kommunen har målsetting om større oppmerksomhet rundt FNs bærekrafts mål og i denne stillingen vil du være en pådriver i dette arbeidet. Avhengig av din kompetanse vil du også få mulighet til å bidra på andre områder i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og administrativ ledelse og utvikling av virksomheten.
 • Personal, resultat og økonomiansvar.
 • Saksbehandling for fagfeltene viltforvaltning og miljø.
 • Fremme saker til politiske utvalg og følge opp vedtak.
 • Kontinuerlig forbedring av tjenestene, innenfor gitte rammer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyskole eller universitetsutdanning innen naturforvaltning eller tilsvarende er en fordel.
 • Erfaring fra arealplanlegging / planarbeid er en fordel.
 • Ledererfaring er ønskelig.
 • God norsk muntlig og skriftlig språk.
 • Førerkort klasse B.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 Vi ønkser at du:

 •  Har erfaring fra offentlig saksbehandling og forvaltning.
 •  Har gode relasjonelle egenskaper.
 •  Er strukturert, god til å organisere og prioritere.
 •  Kan balansere analyse og handlekraft.
 •  Er løsningsorientert.

Vi tilbyr:

 • En sentral plassering i ledelsen av en spennende kommune.
 • Spennende arbeidsoppgaver med stor påvirkningsmulihget.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Lederdager.
 • Du får gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP. Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger; offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje. 
 • Tilsetting og lønn etter gjeldene lovverk og Hovedtariffavtale. 
 • Et godt etablert partssamarbeid
 • Gratis ansatte parkering.

Annet:

 • Alle søknader sendes elektronisk via vårt søkesystem. Referanser, attester og vitnemål sendes vedlagt i søknaden. 
 • Frosta kommune legger til rette for mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Frosta kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig. 
 • Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jf Offentleglova §25. 

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Ingvlld Øfsti, tlf 93201402 eller personalrådgiver Hege Ovesen, tlf 47329359.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Frosta kommune Samfunn og utvikling

BedriftFrosta kommune Samfunn og utvikling
Om bedriften

Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommune i øst. Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn, i tillegg til at Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen. Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde, samtidig som kommunen er en viktig turistkommune for Trøndelag. Innbyggertallet i kommunen er i overkant av 2.600 personer. Dette tallet dobler seg på sommerhalvåret. Kommunen er bl.a. kjent for Norges eldste lagting, som hadde sitt sete her like ved middelalderkirken Logtun. Videre har kommunen øya Tautra med sin kulturarv og yrende fugleliv, samt Frostas særegne kulturlandskap der landbruket historisk sett og frem til i dag har spilt en viktig rolle.

Lignende stillinger