Jobbsafari
ENERHAUGEN BARNEHAGE, Stange kommune

Vi søker etter pedagogisk leder som vil bety noe ekstra for våre barn!

3 måneder siden
OmrådeStange
Søk senest7.4.2025
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Barnehagesektoren i Stange kommune er i god utvikling. Barnehage og skole har deltatt i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring og et godt inkluderende barnehagemiljø, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 9 private og 10 kommunale barnehager. 

Enerhaugen barnehage er en 3-avdelings barnehage som ligger i Stange sentrum.  Enerhaugen barnehage er en barnehage der flerspråklighet og mangfold er en ressurs, der barn og voksne bidrar i fellesskapet og sammen skaper aksept, tilhørighet, inkludering, engasjement og fellesskapsfølelse.

Vi søker deg som ønsker å jobbe som pedagogisk leder i Enerhaugen barnehage og som ønsker å bety noe ekstra for våre barn. 

Ledig vikariat 100% pedagogisk leder fra 01.08.24 - 31.07.25


Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering, samt gjennomføring av det pedagogiske arbeidet.
  • Ansvar for å organisere og lede personalet og arbeidet på avdelingen.
  • Samarbeid med eksterne instanser.
  • Tilrettelegge for et godt samarbeid med foresatte.

  Kvalifikasjoner

  • Godkjent utdanning som barnehagelærer. For søkere med relevant utdanning fra andre land enn Norge kreves godkjenning av utdanningen fra Nokut. Dokumentasjon på godkjenningen må legges ved søknaden.
  • Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må vedlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravet om norskferdigheter i barnehageloven § 18 b. Søknader uten vedlagt dokumentasjon blir ikke vurdert.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • God digital kompetanse.
  • Politiattest må fremvises før tiltredelse.

  Personlige egenskaper

  •  Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
  •  Du er en lagspiller som samarbeider godt med ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere.
  •  Du er utviklingsorientert, med evne til å motivere og involvere.
  •  Du har god evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek, læring og utvikling.

  Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.
  • Gode pensjons- og forsikringsavtaler gjennom KLP.
  • Et godt faglig miljø med engasjerte og utviklingsorienterte kollegaer.
  • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

  Kontaktinformasjon

  Anne Gundersen, Styrer, 95047003, [email protected]


  Arbeidssted

  Dragonvegen 15


  2335 Stange


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Stange kommune  Referansenr.: 4784823688


  Stillingsprosent: 100%


  Vikariat


  Søknadsfrist: 07.04.2024  ENERHAUGEN BARNEHAGE, Stange kommune

  BedriftENERHAUGEN BARNEHAGE, Stange kommune
  Om bedriften

  Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

  Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

  Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.


  Det handler om  p u s t e r o m  - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

  Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger