Jobbsafari
Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune

Vi søker etter engasjerte tilkallingsvikarer til Tranbylia Bofellesskap 

2 måneder siden
OmrådeTranby
Søk senest1.4.2024

Om stillingen

"Et godt sted å være, et godt sted å bo."

Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter, Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda bofellesskap, Eikeliveien 7, 9, 11 og Saueveien 50. Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 86 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autismespekter diagnoser og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA/PA- ordninger. Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen.

Personalgruppa består i dag av totalt ca. 400 personer i ulike aldere, hvorav flere har lang erfaring med forskjellige typer omsorgsarbeid. Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab.

Tranbylia bofellesskap er et lite bofellesskap der det bor 6 personer i ulike aldre. Per dags dato trenger vi flere tilkallingsvikarer som ønsker å jobbe dag, kveld, netter og helger. I tillegg trenger vi engasjerte sommervikarer for sommeren 2024.

Vi ser gjerne at du er i gang med en utdanning innen helse-sosial eller pedagogiske fag, eller at du har erfaring fra arbeid med funksjonshemmede, og at du kan jobbe minst 5 uker hos oss i sommer.

Vi vurderer søknader fortløpende.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at bofellesskapet er et godt sted å være og et godt sted å bo for våre beboere. Du skal bidra til å sørge for tilrettelegging av dagligdagse ferdigheter både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, og bidra til at beboerne våre opplever mestring i hverdagen
 • Hjelp i forhold til hygiene
 • Bistand ved matlaging og måltider
 • Følge til jobb og fritidsaktiviteter
 • Samarbeid med pårørende
 • Bistand i praktiske oppgaver som klesvask og hjelp til å holde leiligheten i orden
 • Rapportskriving og journalføring

Kvalifikasjoner

 • Gjerne student/ elev innen helse- eller sosialfaglige retninger
 • Gjerne erfaring fra arbeid med personer med funksjonsnedsettelser
 • Gode sosiale ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Må ha førerkort klasse B
 • Vi ønsker søkere som er 20 år (inneværende år) eller eldre

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og ansvarsbevisst
 • Engasjert, selvstendig og trygg
 • Løsningsorientert
 • Arbeidsom og fleksibel

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Alle typer vakter, dag, kveld og natt 
 • Dyktige kollegaer, med en personalgruppe der vi har god fordeling på alder og kjønn
 • God opplæring/veiledning
 • Lønn etter kommunens gjeldende avtaler og regelverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon

Nina Melheim Ivarsson, +47 47236397


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lier kommuneReferansenr.: 4770401392


Stillingsprosent: 0%


Tilkallingsvikar


Søknadsfrist: 01.04.2024Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune

BedriftTjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune
Om bedriften

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 2000 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger