Jobbsafari

Vi søker en utviklingsorientert instituttleder til Norges største offentlige handelshøyskole

1 måneder siden
OmrådeBø i Telemark
Søk senest4.8.2024
JobbdetaljerÅremål
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen:

Vi søker deg som vil være en faglig drivkraft for å utvikle relevante utdanninger og attraktive fagmiljøer ved USN Handelshøyskolen. Institutt for økonomi og it har en flerfaglig profil med cirka 44 ansatte og 1065 studenter. Vi tilbyr utdanning og forskning innen innen insittuttets fagområder, ved campus Bø. 

Vi ser etter en leder som brenner for studentenes utdanning og forskningens rolle i samfunnet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte. 

Du vil inngå i dekanens ledergruppe og bidra til utviklingen av et fakultet med ambisjoner, inspirerende arbeidsmiljø og dedikerte ansatte. 

Sektoren er i kontinuerlig utvikling. Og du vil få en viktig oppgave i å lede endringsprosesser for å sikre etterspurte utdanninger og relevant forskning, i tett samarbeid med de andre instituttene, fakultetene og med arbeidslivet i regionen.

Du kan lese mer om USN Handelshøyskolen her.


Dine hovedoppgaver vil være:

 • faglig og administrativ leder for instituttet
 • utdannings- og forskningsledelse
 • personalledelse 
 • økonomistyring

For nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver, se stillingsbeskrivelse.


Vi søker en leder med følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende
 • kompetanse fra ett eller flere av instituttets fagområder
 • relevant erfaring med undervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk 

Det er i tillegg ønskelig med følgende kvalifikasjoner

 • ledererfaring, med god forståelse for personalledelse og økonomistyring
 • erfaring med å lede endringsarbeid, fortrinnsvis i flerfaglige miljøer, og gjerne fra akademia
 • lederutdanning
 • erfaring med nettverksbygging med arbeidslivet og internasjonale universiteter

Vi vektlegger disse personlige egenskapene:

 • evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator 
 • motiverende og samlende lederstil, med god gjennomføringsevne
 • evne til å kunne samarbeid på tvers av fagmiljøer, og skape gode relasjoner i og rundt virksomheten
 • systematisk, strukturert og med evne til å håndtere parallelle prosesser
 • trygg og tydelig i lederrollen, og med evne til å håndtere krevende perioder

Personlig egnethet, ledererfaring og god forståelse for instituttet sin rolle og posisjon vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr deg:

 • en sentral lederposisjon, med et godt samarbeidsklima, i ledergruppen
 • variert og spennende arbeid med høyt fokus på faglig utvikling 
 • å lede et institutt i endring og med store ambisjoner
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig- og personlig utvikling 
 • mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger og kunnskapsutvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Lønn og vilkår:

Stilling som instituttleder er en fireårig åremålsstilling, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 01.01.25. 

Dine ansvarsområdet vil kunne endre seg i løpet av åremålsperioden som følge av at virksomheten utvikler seg.

Hovedarbeidssted er pt campus Bø. Det må påregnes reisevirksomhet mellom studiestedene. 

Stillingen lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk fra NOK 919 200 – 1 078 600 pr år. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse www.spk.no.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).


Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ansettelsesorgan er fakultetsstyret for USN Handelshøyskolen.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

USN ønsker å ansette personer som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon:

For spørsmål om stillingen:
Dekan Hans Anton Stubberud, [email protected] Tlf 31008744/900 66 401

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari Ann Sommerset [email protected] Tlf 35952599


Slik søker du:

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen  ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!


Universitetet I Sørøst-norge

BedriftUniversitetet I Sørøst-norge
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger