Jobbsafari

Vi søker en politioverbetjent (spesialist) til midlertidig stilling ved seksjon for GRS

1 måneder siden
OmrådeGardermoen
Søk senest22.4.2024
JobbdetaljerEngasjement

Om stillingen

Politiets utlendingsenhet (PU) søker en politioverbetjent (spesialist) til midlertidig stilling ved seksjon for Gardermoen registreringssenter (GRS). Stillingen har varighet t.o.m. 31.08.2024, med mulighet for forlengelse.

GRS åpnet 2. mai 2022 som et midlertidig registreringssted for ukrainere som søker kollektiv beskyttelse. Det registreres også enslige mindreårige asylsøkere i øvrige porteføljer (EMA) ved GRS. Seksjonen består i hovedsak av nyutdannede og høyt motiverte ansatte. GRS består av 6 avsnitt med hver sin leder og spesialist. Det er for tiden 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

Personen som tilsettes vil ha et fagansvar for sine skift, og følge opp at registreringene som utføres er gjort etter faglige og kvalitative standarder. Personen vil også som NK på sitt avsnitt og må påregne å følge opp personal ved avsnittsleders fravær. Vi er avhengige av at kandidaten kan starte opp raskt og har avklart mulighetene for eventuell permisjon i sitt distrikt/særorgan for å fylle stillingen.

Kvinner er underrepresentert i politistillinger, og vi oppfordrer derfor kvinner til å søke på stillingen.


Arbeidsoppgaver

 • planlegge, lede og gjennomføre politioperative oppdrag 
 • saksbehandling i UTSYS, DUF, Indicia og BL
 • veilede andre ansatte, samt være faglig ansvarlig for at registreringene holder nødvendig kvalitet
 • fagansvar i samarbeid med de andre spesialistene og ledere
 • rullere på å lede den daglige tjenesten som vaktleder ved fravær av ledere

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • bestått politi(høg)skole
 • fortrinnsvis 5 års erfaring etter fullført politihøyskolen
 • må kunne vise til dokumenterbare resultater, herunder karakterer
 • det kreves god registreringskompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • gode IKT kunnskaper, herunder i DUF og UTSYS

Det er ønskelig med:

 • erfaring innen etterforskning og/eller etterretning innenfor utlendingsfeltet i politiet
 • øvrig erfaring fra utlendingsforvaltningen
 • relevant landkompetanse

Den som tilsettes i stillingen må kunne sikkerhetsklareres på nivå Begrenset.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • det stilles høye krav til gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper
 • det stilles høye krav til helhetstenking og lojalitet
 • det stilles høye krav til arbeidskapasitet
 • det stilles høye krav til gjennomføringsevne
 • det stilles krav til samfunnsengasjement

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 635.400-708.000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Andreas Pareli Wahl, 99282437


Arbeidssted

Roald Amundsens veg 1


2060 Gardermoen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Politiets utlendingsenhetReferansenr.: 4788082549


Stillingsprosent: 100%


Midlertidig


Søknadsfrist: 22.04.2024Politiets Utlendingsenhet

BedriftPolitiets Utlendingsenhet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger