Jobbsafari
Innkreving, Skatteetaten

Vi søker en nysgjerrig og engasjert jurist! Det er kanskje deg?

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest2.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi ønsker oss en ny kollega til vårt solide, uformelle og hektiske arbeidsmiljø.

Du vil jobbe med saker innen innkreving og skattebetaling. Sentrale lover for rettsområdet er skattebetalingsloven, konkursloven, dekningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. 

Du vil som jurist i avdeling skatt være en del av divisjon innkreving, «Norges beste fagmiljø på innkreving». Divisjonen står akkurat nå på startstreken i prosjektet: Fremtidens innkreving – her setter vi brukeren i sentrum. Vi skal forenkle og forbedre prosesser som skal gjøre det enklere for brukeren å gjøre opp for seg.


Hva går jobben ut på?

Vi har mange og varierte oppgaver som du får bryne deg på som jurist hos oss, som for eksempel:

  • være prosessfullmektig for avdeling skatt i saker for domstolene, gi skriftlige tilsvar til domstolene
  • delta i arbeidsgrupper og prosjekter for å bidra med juridisk kompetanse for å utvikle divisjonen, bidra til felles rutiner, høringssvar mv.
  • behandle saker under ansvarsområdet til gruppen, blant annet midlertidig sikring, konkurs og omstøtelse, søknader om ettergivelse/betalingsavtaler, fremme erstatningskrav og skrive anmeldelser
  • gi faglig bistand, veilede og samarbeide med kolleger
  • planlegge og gjennomføre kompetansehevende tiltak innenfor fagområdet vårt

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Du må ha master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Har du internasjonale grader må disse være godkjent av NOKUT/HK-dir. Du må ha minimum fire års erfaring med juridisk arbeid, gjerne fra saksbehandling og rådgivning. Du må være god i norsk både skriftlig og muntlig, og du behersker engelsk. Det er en fordel om du har prosesserfaring.


Hva ser vi etter hos deg?

En viktig del av jobben din vil være samarbeid, råd- og veiledning, både internt og eksternt. Det er derfor viktig at du sikrer god dialog og et godt samarbeid.
Vi er stadig i utvikling og skal forbedre vårt arbeid. Du er derfor nysgjerrig og engasjert, tar initiativ til forbedring og bidrar med kunnskapsdeling. Vi ser etter deg som er:

  • trygg i, og trives i rollen som rådgiver
  • rask til å identifisere ulike type problemstillinger og vet hvordan du anvender jussen i praksis
  • selvstendig og tar ansvar for din egen arbeidshverdag
  • liker at det skjer mye, og at du får muligheten til å jobbe med flere oppgaver samtidig

Hvorfor skal du velge oss?

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det økonomiske grunnlaget for velferdsstaten. Synes du dette er inspirerende? Da tror vi du vil trives hos oss! Hos oss får du muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorskattejurist, med en årslønn mellom 700 000 og 820 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Kontaktinformasjon

Heidi Annette Viddal, underdirektør, 93421289


Hege Fauskanger, underdirektør, 99505566


Arbeidssted

Fredrik Selmers vei 4


0663 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: SkatteetatenReferansenr.: 4803681266


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.05.2024Innkreving, Skatteetaten

BedriftInnkreving, Skatteetaten
Om bedriften

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Søk etter flere lignende stillinger