Jobbsafari
Skoglia barnehage, Nordre Follo kommune

Vi søker barnehagelærer med kompetanse på flyktninger og flerkulturelt arbeid

1 måneder siden
OmrådeLanghus
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Nordre Follo kommune skal etablere en velkomstavdeling for barn av innvandrere og nyankomne flyktninger 1. august 2024

Vil du være med på å forme og utvikle avdelingen? Vi søker deg som har et stort engasjement for å jobbe med dette spennende fagområdet.

Vi ser etter deg som ser verdien av å jobbe med tilknytning på en annen måte både med barn og foreldre, hvor barnets og foresattes egen kultur blir sett på som en ressurs og en berikelse. Det vil være avgjørende å bekrefte og anerkjenne barnets og de foresattes identitet. Hva er de opptatt av, og hva bærer de med seg? Tilknytning og relasjonsbygging vil være avgjørende for at de føler seg trygge og ivaretatt.  

Nordre Follo har en flerkulturell rådgiver som vil bistå alle barnehager, spesielt denne avdelingen, med kompetanse, veiledning og tverrfaglig samarbeid. Follo kvalifiseringssenter og flyktningtjenesten vil være nære samarbeidspartnere når det gjelder foreldreveiledning.

Åpningstiden til avdelingen vil bli vurdert ut fra behov til brukere og ressursbehovet i avdelingen. Avdelingen skal holde til i Skoglia barnehage på Langhus. Barnehagene i kommunen er inndelt i soner, og Skoglia er en av fem barnehager som samarbeider tett om innhold og overordnende oppgaver. Barnehagen har en stabil bemanning med kvalifiserte pedagoger i alle stillinger.

Kommunen som arbeidsgiver legger stor vekt på at kompetansebehovet til den ansatte blir ivaretatt. Søkere som har utdanning ut over kravet til stillingen kan søke om kompetanselønn.  


Arbeidsoppgaver

Dette er noen av arbeidsoppgavene:

 • ha medansvar sammen med pedagogisk leder for arbeidet rundt flyktningbarn på avdelingen og bidra til at dette arbeidet blir en integrert del av barnehagens pedagogiske arbeid
 • være brobygger mellom hjem og barnehage, med blant annet veiledning og hjemmebesøk hvis mulig
 • bidra til et inkluderende felleskap
 • jobbe kultursensitivt ut fra et ressursperspektiv og inkludere familien i foreldregruppen
 • ha medansvar sammen med pedagogisk leder for å utvikle avdelingen i tråd med gjeldende lovverk og kommunale styringsdokumenter
 • medansvar sammen med pedagogisk leder for å gjennomføre endring og utviklingsprosesser innenfor tildelt ansvarsområde 

Kvalifikasjoner

 • barnehagelærerutdanning (barnehageloven § 25)
 • norsk språk på høyere nivå (Bergenstesten) eller avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig fremstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon (barnehageloven § 28)  – gjelder ikke for personer som har norsk, samisk, svensk eller dansk som førstespråk  
 • ønskelig med relevant erfaring fra barnehage
 • ønskelig med ICDP-sertifisering eller annen lignende veiledning

Ved mangel på kvalifiserte søkere til stillingen vil vi vurdere søkere med annen pedagogisk utdanning (3-årig høyskole/universitet).

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 •   er lekende i din tilnærming til barn, utvikling og læring
 •   har respekt for mangfold og det enkelte individet
 •   har evne til å lede på en tillitsbasert måte
 •   kan bidra til en kultur preget av samarbeid, gode relasjoner, læring, utvikling og nyskaping
 •   har evne til å reflektere over egen og andres praksis
 •   ser sammenhenger og sikrer effektiv bruk av kompetanse og ressurser i egen avdeling og barnehage, og i sonen som helhet
 •   har god gjennomføringsevne og integritet 

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med og forme en ny avdeling og stilling
 • samarbeid med flerkulturell rådgiver, flyktningtjenesten og kompetente og engasjerte medarbeidere – Nordre Follo har en flerkulturell rådgiver som bistår alle barnehager og vil bidra med kompetanse, veiledning og tverrfaglig samarbeid
 • introduksjonsprogram for nyansatte

Kontaktinformasjon

Birgit Authen, styrer i Skoglia barnehage, 92 06 63 17


Arbeidssted

Tyttebærlia 2


1405 Langhus


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommuneReferansenr.: 4776373279


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024Skoglia barnehage, Nordre Follo kommune

BedriftSkoglia barnehage, Nordre Follo kommune
Om bedriften

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 63 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv. Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i både nå og i fremtiden.

I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant. Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden, og med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski. 

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss, og som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt, og våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger