Jobbsafari
Mdeisinsk divisjon, Hjerteavdeling, invasiv kardio radiografer Gardermoen

Vi søker anestesisykepleier

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest1.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker anestesisykepleier som ønsker å jobbe med hjertepasienter i et faglig sterkt miljø, i nye flotte lokaler på Ahus Gardermoen (Cathinka Guldbergs sykehus).

Hos oss behandles voksne pasienter med coronarsykdom og arytmier. Vi har 5 hjertelaboratorier og behandler et stort antall pasienter pr år.

Anestesisykepleier inngår i teamet rundt ablasjonspasient og står for sedering og overvåkning under behandlingen.

Vi søker anestesisykepleier til vår ablasjonsvirksomhet, og kan friste med full fast dagtidstilling i et svært godt arbeidsmilø. Vi holder til i nye og flotte lokaler på Ahus Gardermoen.
Pasienter med ulike hjerterytmeforstyrrelser kommer for ablasjon og anestesisykepleier sederer og overvåker pasienten under ablasjonsbehandlingen. Enkelte pasienter får utført ablasjon i generell anestesi, enten planlagt eller ad hoc.
Vi utfører ca 600 ablasjoner pr år. Vi har et attraktivt spisskompetansemiljø  -  og er ett av fem sentre i Norge som driver denne virksomheten.
Vi samarbeider tett med skandinaviske elektrofysiologer med svært høy kompetanse.


Arbeidsoppgaver Sedasjon/overvåking av ablasjonspasient.

På hjertelab for ablasjonsbehandling jobber 2 sykepleiere/radiografer, samt kardiolog/elektrofysiolog,  tett sammen med anestesisykepleier for best mulig effektiv og smertefri  ablasjonsbehandling. 

Ablasjonspasienten leires og kobles opp på overvåkningsutstyret og til navigeringsutstyr for selve ablasjonsbehandlignen.
Anestesisykepleier innleder og titrerer sederingen og holder pasienten smertefri og rolig under selve behandlingen, følger opp heparindosering, overvåker pasienten og samhandler med kadiolog/elektrofysiolog under ablasjonen. Anestesilege konfereres ved behov.
Mange pasienter trenger elektrokonvertering og anestesisykepleier legger pasient i kort narkose for dette sammen med anestesilege. 
Videre avsluttes ablasjonen ved overflytting av pasient til kardiologisk overvåkning der pasienten ligger til videre observasjon. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning i anestesisykepleie

Personlige egenskaper

 • Engasjement for pasienter og fagfelt
 • Trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og er effektiv  
 • Kan arbeide selvstendig så vel som i team  
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel
 • Du må like faglige utfordringer og ha evne til nytenkning

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Nye, lyse lokaler på Ahus Gardermoen (Cathinka Guldbergs sykehus)
 • Dagarbeid
 • Ønsketurnus
 • Funksjon som fagansvarlig sykepleier for anestesiaktiviteten  ved ablasjonslab kan vurderes.
 • Godt arbeidsmiljø med stabile, erfarne medarbeidere. 
 • Ansettelse etter avtale.

Kontaktinformasjon

Halldis Helene Dolmen, Enhetsleder (sykepl/jordmor), +4790152268


Arbeidssted

Ragnar Strøms Veg 10


2067 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4792910998


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 01.05.2024Mdeisinsk divisjon, Hjerteavdeling, invasiv kardio radiografer Gardermoen

BedriftMdeisinsk divisjon, Hjerteavdeling, invasiv kardio radiografer Gardermoen
Om bedriften

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 618 000 innbyggere, og vi har flere lokasjoner noe som gjør at man kan jobbe på tvers i foretaket. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjonhar cirka 2000 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

Søk etter flere lignende stillinger