Jobbsafari
Ringsaker kommune Institusjonstjenester

Vi søker

1 måneder siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Enhet for institusjonstjenester har ansvaret for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Enhet for institusjonstjenester har ledig 76,59 % fast stilling som helsefagarbeider, med arbeidsoppgaver i postkjøkken og pleie.

Tiltredelse etter avtale fom 01.06.2024. Stillinger er for tiden i avd.2 ved Brøttum sykehjem. Samarbeid på tvers av avdelingene må påregnes. Stillingen har arbeid på dag og kveld, samt hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide etter hygieniske prinsipper og kvalitetssystemet IK-mat
 • Følge opp internkontrollsystem for postkjøkken
 • Bestilling av varer 
 • Renhold av maskiner og utstyr på postkjøkken 
 • Holde orden på postkjøkken
 • Lage og forberede ulike måltider
 • Bistå pasientene under/ved måltider 
 • Bistand til pasienter i pleie og stell
 • Ivareta daglige rutiner på sengepost
 • Omsorg til og observasjon av pasienter
 • Miljøtiltak
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Kunnskap om matsikkerhet
 • Kunnskap om geriatri og pasientnært arbeid
 • Løsningsorientert, reflektert og fleksibel
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • God norsk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: Helsefagarbeider, off. stkode 7076  : Fra kr. 415.300,- til kr. 487.300,-. Gode pensjonsordninger. Gratis parkering.

Annet:

Politiattest nyere enn 3 mnd. må fremlegges før tiltredelse i stillingen. Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Institusjonstjenester

BedriftRingsaker kommune Institusjonstjenester
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger