Jobbsafari
Ringsaker kommune Prøysenhuset

Vi søker

1 måneder siden
OmrådeRudshøgda
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Prøysenhuset er et nasjonalt kulturhus til ære for Alf Prøysen. Gjennom levende formidling skal Prøysenhuset hedre, minne og aktualisere arven etter Alf Prøysen. På Prøysenhuset er det teaterforestillinger, konserter, festivaler, og omvisninger i Prøysenstua. Det tilrettelegges for kurs og konferanser og selskaper. Prøysenhuset er plassert idyllisk langs Præstvegen, rett ved Prøysenstua på Rudshøgda.

Prøysenhuset søker nå etter renholder i 100% fast stilling.

Vi søker deg som setter din stolthet i å skape gode opplevelser for våre gjester. Du må være nøyaktig, effektiv og kommunisere godt med andre mennesker. Det er tidvis høyt arbeidspress og du må ha meget god gjennomføringsevne. Stillingen fordrer stor allsidighet, fleksibilitet og praktisk sans i forhold til de ulike oppgavene på huset som til enhver tid skal løses. Som ansatt i stillingen vil du være en viktig ressurs i en travel hverdag, og du vil være involvert i mange ulike serviceoppgaver. Du vil ha en operativ rolle i forbindelse med daglig drift og arrangementer. Stillingen innehar mange ulike service- og driftsoppgaver i tillegg til renholdet. Tiltredelse 2. mai.  

Hovedoppgaver tillagt renhold- og servicemedarbeiderstillingen:

 • daglig rengjøring med kvalitet etter Nordisk standard NS INSTA 800
 • dokumentasjon i IKT-systemet og andre systemer
 • ansvarlig for rydding og oversikt over alle lagre, alt utstyr og materiell ihht oppgave- og arbeidsfordelingsliste
 • ulike service- og driftsoppgaver knyttet til daglig drift og vedlikehold av huset iht oppgave- og arbeidsfordelingsliste
 • ansvarlig for service- og driftsoppgaver som for eksempel rydding, oversikt over lagerene, utstyr og materiell, varemottak, prising av varer, post funksjon, innkjøp, blomster etc
 • medansvarlig for klargjøring og istandsetting både innendørs- og utendørsområdet til de forskjellige sesongene
 • ulike oppgaver knyttet til arrangementer
 • oppgaver etter løpende behov
 • endring av oppgaver må påregnes

Det er ønskelig med:

 • fagbrev som renholdsoperatør. Relatert praksis og bakgrunn fra lignende arbeidsforhold kan oppveie for fagbrev
 • relevant praksis innen renhold i offentlig eller privat sektor

Du må:

 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ha nevenyttig, praktisk og fleksibel sans med evne til å løse oppgaver i henhold til oppdragsliste
 • evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • god serviceinnstilling
 • ha stor grad av fleksibilitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi søker deg som viser:

 • Ærlighet og integritet
 • God arbeidsmoral
 • Egenmotivasjon
 • Evner til å samarbeide og lære bort kunnskap
 • Fleksibilitet og ansvar
 • Ønske om å skape trivsel

Arbeidstid:

Arbeidstiden er hovedsakelig dagtid mandag-fredag og annenhver lørdag. Det må påregnes arbeid på kvelder -og i helger under arrangementer ihht vaktplan og gjeldene varslingsrutine. 

Vi tilbyr: 

Vi tilbyr gode arbeidsforhold, positive medarbeidere og et kreativt arbeidsmiljø.

Årslønn i 100 % stilling: Servicemedarbeider m/fagbrev, st.kode 6986: Fra kr 415 300,- til kr 487 300,-. Servicemedarbeider u/fagbrev, st.kode 7210: Fra kr 351 200,- til kr 457 700,-.

Gode pensjonsordninger.

Annet

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.  I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Prøysenhuset

BedriftRingsaker kommune Prøysenhuset
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.500 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger