Jobbsafari
Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester

Vi søker

1 måneder siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest20.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du på utkikk etter en variert og innholdsrik arbeidshverdag? Liker du å ta initiativ og ansvar, ha fokus på hverdagsmestring og er faglig interessert? Vi trenger deg som tar utfordringer, er engasjert, løsningsorientert og som får det beste ut av dine kollegaer. Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 23 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert i Brumunddal. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes. Noen av fokusområdene våre er å bidra til en meningsfylt hverdag, yte målrettet miljøarbeid, ha god kvalitet på tjenesten og sørge for trygghet og stabilitet for beboerne. I boligen jobber det ansatte med ulike profesjoner, slik at tverrfaglighet er høyt prioritert i personalgruppa.

Bofellesskapet Furubakken 23 - 4. etasje - ledig 1 x 100 % og 1 x 83 % fast stilling som helsefagarbeider.

Stillingen er knyttet til nåværende grunnturnuser med arbeid hver tredje helg og ordinære vakter på ukedagene og 12,5 timers vakter på helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide tett med pårørende
 • Jobbe systematisk etter prinsipper for målrettet miljøarbeid
 • Atferdsanalyse for å øke brukerens livskvalitet
 • Bistå med kartlegging av tjenestebehov
 • Utføre dokumentasjon i henhold til lovverk
 • Følge opp tiltak i henhold til vedtak og mål- og tiltaksplan
 • Dokumentere i våre fagsystemer, Profil og EQS
 • Ha veiledning av assistenter i tjenesten
 • Ha primærkontaktansvar og delta i ansvarsgrupper
 • Delta i etisk refleksjonsarbeid
 • Bidra til nytenkning og oppdatering innen faget og i arbeidet
 • Utføre delegerte oppgaver i forbindelse med legemiddelhåndtering
 • Sikre faglig forsvarlighet i tjenestene og utføre internkontroll

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider. Lærlinger med forventet autorisasjon høsten 2024 kan også søke
 • Kompetanse, erfaring og interesse for mennesker med sammensatte behov
 • Kunne forholde deg rolig i møte med utfordrende atferd
 • Ha god fysisk og psykisk helse
 • Faglig dyktighet, struktur, arbeidsglede og engasjement
 • Vise respekt, ha gode holdninger og være lojal
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, like å ta utfordringer
 • Skal være kjent med, og gjennomføre oppgaver i tråd med, de lover, forskrifter og regler som regulerer tjenesten
 • Gode IKT- ferdigheter
 • Personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen vil bli sterkt vektlagt
 • Førerkort klasse B, manuell, må påregne å kjøre større bil som f.eks. Transporter/Caravelle
 • Det vil bli lagt vekt på egnethet til stillingen

Vi tilbyr:

 • Et bredt og inspirerende fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i et fagorientert miljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Årslønn i 100 % stilling: helsefagarbeider, off. stkode 7076: Fra kr 415 300 til kr 487 300 
 • Gode pensjonsordninger
 • Ringsaker kommune har gratis parkering

Annet:

Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Politiattest av nyere dato må framlegges før tiltredelse.

I henhold til Offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Tilrettelagte tjenester

BedriftRingsaker kommune Tilrettelagte tjenester
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger