Jobbsafari
Ringsaker kommune Brumunddal ungdomsskole

Vi søker

1 måneder siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Brumunddal ungdomsskole vil skoleåret 2024-2025 ha rundt 430 elever og 55 ansatte. Skolen er trinnorganisert med en trinnleder på hvert trinn og to kontaktlærere for hver klasse. Vi har jobber systematisk med forbedringsarbeid innen de grunnleggende ferdighetene og de tverrfaglige temaer i den nye læreplanen. Skolen har innført pc som 1:1 enhet for alle elever, og digitalkompetanse er et viktig fokusområder. Skolen har gode støttesystemer med rådgivere og ungdomsveiledere som jobber tett på lærere og elever. De neste to årene jobber vi aktivt med elevmedvirkning i fag og i arbeidet med sosialkompetanse. Som en del av Ringsakerskolen har vi ambisjoner om å gi våre elever et så godt læringsutbytte som mulig - faglig og sosialt.

Ledig undervisningsstilling i 100 % årsvikariat, 01.08.2024 – 31.07.2025. 

Arbeidsoppgaver:

  • Delta aktivt på trinn i samarbeid med andre
  • Ansvar for en gruppe elever
  • Stillingen kan ilegges kontaktlærerfunksjon

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskolen
  • Ulike fagkombinasjoner, gjerne matematikk og musikk

Personlige egenskaper:

  • Liker å samarbeide med andre
  • Jobbe selvstendig og i team
  • Ta ledelse i møte med elever, kolleger og foreldre
  • Kunne bli ledet
  • Interessert i mennesker og ser muligheter

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. Gode pensjonsordninger. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. 

Ringsaker kommune tilbyr veiledning av nyutdannede lærere.  Veiledningen organiseres gjennom et veilederkorps bestående av erfarne lærere med veilederutdanning.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Brumunddal ungdomsskole

BedriftRingsaker kommune Brumunddal ungdomsskole
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger