Jobbsafari
Ringsaker kommune Hjemmetjenester

Vi søker

23 dager siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest15.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Kort om stilling og arbeidssted:

Enhet hjemmetjenester utfører hjemmesykepleie i turnus på dag og kveld, samt eget team på natt. Avdeling Moelv har ansvar for tjenster til innbyggere i Moelv i nordre Ringsaker. Vi har visjon om å være i forkant og et mål om at bruker skal være aktiv i eget liv. Hjemmetjensten har fokus på forebygging og mestring, og de ansatte er en viktig ressurs for å lykkes med disse målene. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor arbeidsglede, trivsel, faglige diskusjoner og høy etisk standard er viktige satningsområder. 

Vi søker:

Aut. sykepleier til 100% vikariat fra 1.6.2024 til 31.5.2025. Stillingen  er i turnus med vakter hver 3. helg. Hjemmesykepleien disponerer biler i tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Hjemmsykepleie ut fra den enkeltes vedtak/ behov
 • Utførelse av ulike speialiserte sykepleieprosedyrer
 • Tett dialog og samarbeid internt og med øvrige hjelpeinstanser
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves autorisasjon som sykepleier
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør og serviceinnstilling
 • Stor arbeidskapasistet
 • Evne til og jobbe selvstendig og på lag
 • Lojal og pliktoppfyllende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

Årslønn i 100 % stilling: sykepleier, off. stkode: 7174 Fra kr 501.400 til kr 585.100. I tillegg kommer funksjonstillegg kr 4.000,00 for turnusarbeid.

Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato (ikke eldre enn 3 mnd.) må fremlegges før tiltredelse.

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Hjemmetjenester

BedriftRingsaker kommune Hjemmetjenester
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger