Jobbsafari
Hjemmetjenesten avdeling Skudenes og Åkra

Vi har ledige stillinger som Sykepleier i Hjemmetjenesten

19 dager siden
OmrådeSkudeneshavn
Søk senest9.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten Sør har ca. 100 ansatte og består av 4 avdelinger. Avdeling Skudenes og Postvegen omsorgsboliger har personal base i Skudenes, avdeling  Åkra er lokalisert på Åkra. I tillegg har vi Dagavdelinger for eldre spredt fra Norheim til Skudeneshavn. Lederteamet består av virksomhetsleder og 4 avdelingsledere. Ledelse er «tett på».I virksomheten er det god dekning av sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Ved behov samarbeider vi på tvers av avdelingene.

Vi har fokus på heltidskultur og har 2-delt turnus, med noe økt helgebelastning. Målet er å kunne gi god kvalitet og trygge tjenester alle dager i uken.
Avdelingen yter tjenester i hjemmet, som vedtas fra Bestillerkontoret. Tilbudet er behovsprøvd og skal legge til rette for størst mulig grad av egenmestring. Hjelp i hjemmet kan gjerne inkludere ulike hjelpemidler og velferdsteknologi. Vi bruker Mobil Omsorg/Profil som dokumentasjons verktøy.
Vi har høyt faglig nivå med fokus på kompetanseheving. Det er gode muligheter for videreutdanning.
Avdelingene har samarbeidsmøter bl.a. med fysio- og ergoterapitjenesten. Vi har fokus på kvalitetsarbeid ,og jobber særlig med Forebygging og behandling av underernæring, og tidlig oppdagelse av forverret tilstand. 

Det er for tiden 2 ledige stillinger fordelt som dette: 1x100 % fast stilling ved avdeling Skudenes , og 1x80 % fast stilling ved avdeling Åkra.
De som ansettes må påberegne å gå på tvers av avdelingene ved behov. Stillingen er i turnus med 16 arbeidshelger pr årsturnus. Helgene har variasjon mellom langvakter og ordinær vakt. Antall helgetimer for stillingen er ca. 360 timer pr år. 


Arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse av vaktlaget
 • Delegere oppgaver til andre faggrupper, samt koordinere ekstra oppgaver og gjøremål
 • Bidra til helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser
 • Oppfølging av trygghetsalarmer
 • Sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner
 • Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk behandling og medikamenthåndtering  etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Lindrende behandling/terminal pleie
 • Bidra med faglig autoritet og varme
 • Delta i forbedringsteam og pasientsikkerhetsarbeid
 • Være en inspirerende kollega og veileder for studenter, lærlinger og andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Jobber selvstendig
 • Tar faglig ansvar
 • Tenker innovativt og bidrar til å videreutvikle tjenesteproduksjonen
 • Er samarbeidsvillig
 • Har en positiv innstilling                                                                                                                                                                                                 
 • Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

En arbeidsgiver som satser på heltidskultur med gode turnusordninger der ansatte kan komme med innspill til egen turnus.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Generelle lønnsplasseringer i henhold til hovedtariffavtalen.
Lokale tillegg utover Hovedtariffavtalen sine lønnsbestemmelser. Karmøy kommune har et tillegg for sykepleiere på 10.000 kr i året, og 20.000kr for spesialsykepleiere.      Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon

Sandra Kristin Nikolaisen, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Åkra, +47 95007132, [email protected]


Sigrid Marie Hansen, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Skudenes, +47 41494764, [email protected]


Arbeidssted

Postvegen 57


4280 Skudeneshavn


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Karmøy kommuneReferansenr.: 4830139379


Stillingsprosent: 100, 80%


Fast


Startdato: 01.09.2024


Søknadsfrist: 09.07.2024Hjemmetjenesten avdeling Skudenes og Åkra

BedriftHjemmetjenesten avdeling Skudenes og Åkra
Om bedriften

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 43000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. 

I kommunen er det ca 3600 ansatte i hel- og deltidsstillinger og modig, inkluderende og åpen er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon. 


Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger