Jobbsafari
Harstad kommune IKT

Vi har ledig 100 % fast stilling som

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om Harstad kommune IKT:

IKT avdelingen i Harstad kommune ivaretar drift og utvikling av kommunens samlede IKT tjenester. IKT er virksomhetskritisk for drift av kommunen og vi har en av regionens største og mest komplekse løsninger. Som følge av et tidligere prosjekt fra Statsforvalteren har IKT inngått samarbeid med Ibestad og Dyrøy kommune - og er på vei inn i samarbeid med flere andre kommuner rundt oss.

IKT-tjenesten i Harstad kommune er en egen avdeling som ledes av IKT-sjef, med ei driftsgruppe med leder drift og 4 ansatte og brukerstøtte som består av seks fagarbeidere og en lærling. Harstad kommune administrerer ca. 4000 PC'er, 1200 Chromebooks og over 1000 mobile enheter sentralt. IKT drifter totalt ca. 5500 brukere og over 100 lokasjoner i tre kommuner. Vi har en god og moderne infrastruktur på plass og ifm. bygging av Helsehuset etableres nytt serverrom – slik at vi sikrer ytterligere robusthet for våre kommuner.

Om stillingen:

Vi tilbyr en stilling med mange utfordringer og muligheter for faglig utvikling som en del av teamet på IKT Brukerstøtte. Du vil ha mye kontakt med medarbeidere og leverandører og må derfor være flink til å kommunisere, formidle, samarbeide og være serviceinnstilt. Du må også like et hektisk arbeidsmiljø med mange utfordringer og snur deg raskt når behovene endres. Du liker å ta ansvar, kan jobbe systematisk og selvstendig, og jobber godt i team når det er nødvendig.

Kvalifikasjoner:

Du må ha fagbrev i IKT-faget eller annen relevant utdanning eller erfaring.
Nyutdannede oppfordres til å søke, da dette er en stilling med gode utviklingsmuligheter.
Det kreves førerkort klasse B.
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

IKT Brukerstøtte og oppfølging av den daglige driften i teamet. Fordeling og oppfølging av pågående saker og oppdrag, slik at Brukerstøtte leverer best mulig tjenester. De primære arbeidsoppgaver vil være 1.linje support innenfor et vidt spekter av tjenester og oppdrag ute på enhetene.

I dette ligger utføring av support til de ansatte og innmelding av saker i kommunens helpdesksystem (Pureservice). IKT håndterer også et økende volum av utstyr, og transport av dette må påregnes. IKT har i dag 3 tjenestebiler som vi disponerer. Det inkluderer også arbeid med montering av AV utstyr på møterom og i klasserom.

Brukerstøtte ivaretar kommunenes maskinpark, og det er ønskelig at du tar et ansvar for vår løsning for utrulling og oppdatering, CapaInstaller.

Det er fordel med grunnleggende kunnskap til en eller flere av følgende fagområder:
Windows server / Active Directory, Citrix, PC / skannere / skrivere, - Mobile enheter - Google Chromebooks, AV-løsninger for møterom og klasserom - CapaInstaller - Windows 10/11, - Android klienter, - Microsoft Office - Apple, - Interaktive Skjermer.

Personlige egenskaper som vektlegges:

Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune IKT

BedriftHarstad kommune IKT
Om bedriften

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Søk etter flere lignende stillinger