Jobbsafari
EFF - Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune

Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut/Fagarbeider

1 måneder siden
OmrådeSandnes
Søk senest17.3.2024

Om stillingen

Ønsker du å være med  og videreutvikle gode helse- og omsorgstjenester i Sandnes kommune?

Skaret Avlastningssenteret ble åpnet i januar 2019, og regnes som et av Norges meste moderne og velferdsteknologiske senter. Vi tilbyr døgnbasert avlastning til over 80 familier på senteret, fordelt på 25 plasser. Aldersspennet på brukerne er pr. i dag fra 5 - 50 år med hovedvekt på barn og unge i skolealder. Vi har også pr d.d. 5 plasser disponibelt i barneboligen. Vi drifter også tilsynstilbud (SFO) for rundt 20 elever på ungdoms - og videregående skole etter skoletid og i skolens ferie og planleggingsdager.

Senteret består av totalt 6 avdelinger som hver har 5 rom på 30 kvm med eget bad. Avdelingene har eget kjøkken, spisested og fellesstue. Alle rom er utstyrt med TV, internett og tilkallingspanel.

Skaret avlastningssenter gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi bruker Positiv adferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. 

Vi har ledig:

 • Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut: 100% stilling fast og vikariat (varighet tom august 2025)
 • Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider: 100% stilling fast
 • Helgestilling med arbeid hver 2. helg, 20 - 30 % stilling fast. Helsefagarbeidere og studenter innen helsefaglig studieretning oppfordres spesielt til å søke. Vi har egen avlønning for studenter innen helse -sosialfaglig studieretning, og ekstra bonus til verne -og sykepleierstudenter som jobber helg og/eller sommer.

Vi har årsturnus. Stillingene i 100% innebærer turnusarbeid dag/aften og hver 4. helg samt 1 ekstra helg på en 12 ukers turnusperiode. Dagvakter starter kl. 07:00.

Dersom du ønsker deltidsstilling, oppgis ønsket stillingsprosent  i søknadsteksten.

Tilsynsavdeling:

 • Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider/ufaglærte med relevant og lang erfaring: 50% stilling fast med arbeidstid ukedager kl. 13:30 - 16:00 og kl. 08:00 - 16:00 i skolens ferie og planleggingsdager

Har du engasjement og kan kjenne deg igjen i verdier som faglig dyktighet, respekt, trygghet, åpenhet , lojalitet og individuell omsorg? Da kan du være den vi søker etter.
For mer utfyllende informasjon eller spørsmål,  kontakt oss gjerne og besøk vår nettside: https://www.craft.me/s/TWSDKw8CFJCnVU


Arbeidsoppgaver

Du vil få varierte arbeidsdager med arbeidsoppgaver ut fra den kompetansen du har. Du vil være med å utføre målrettet miljøarbeid, planlegge og evaluere planer/tiltak og dokumentering i elektronisk journal. Stillingen innebærer samarbeid med pårørende og andre virksomheter/instanser, og du vil få ansvar for å arrangere og delta på møter med ulike samarbeidspartnere. Oppgaver som primærkontakt/sekundærkontakt og IP-koordinator er aktuelt. Vernepleier/sykepleier vil ha ansvar for legemiddelhåndtering, sykepleieprosedyrer og andre helserelaterte oppgaver.

  Kvalifikasjoner

  • Du har utdanning som vernepleier/sykepleier med autorisasjon - autorisasjonsnummeret må oppgis
  • Helse -sosialfaglig høyskoleutdanning kreves for ansettelse som miljøterapeut
  • Du har utdanning som hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider med autorisasjon - autorisasjonsnummeret må oppgis
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Student /elev innen vernepleie, sykepleier, helsefagarbeid og andre helsefag
  • Andre med interesse for omsorgsfag kan også søke
  • Du har erfaring med målrettet miljøarbeid, har god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig, og har generelt gode digitale ferdigheter
  • Du har kunnskap om og erfaring fra arbeid med utfordrende atferd, og utarbeidelse av Kap.9 vedtak i helse og omsorgtjenesteloven
  • Du har erfaring innen klinisk observasjon, og å utøve pleie, omsorg og medisinske prosedyrer
  • Det kreves gyldig politiattest før tiltredelse, jfr. Helse -og omsorgstjenesteloven §5-4. Attest kreves kun av søkere som får tilbud om ansettelse og skal derfor ikke legges ved søknaden
  • Du må ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (minimum nivå B1)
  • Det er ønskelig med førerkort

  Personlige egenskaper

  Du har faglig engasjement og evne til å arbeide målrettet og systematisk. Du har målsetting om å bidra til at bruker opplever mestring og selvstendighet, og du stiller deg lojal til interne rutiner og  prosedyrer. Du er selvstendig og ansvarsbevisst, fleksibel og strukturert. Du er trygg i deg selv og evner å finne løsninger i utfordrende situasjoner.

  Du er god til å bygge relasjoner og har fokus på brukernes ressurser. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er opptatt av godt teamarbeid. Du er tålmodig, trygg og engasjert i møte med brukere, og har evne til å takle utfordrende atferd dersom det oppstår. Du må kunne glede deg over "de små ting" i hverdagen og ha evne til å skape gode relasjoner. 

  Vi tilbyr

  • Intern kurspakke: "Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid 1 og 2", "Saksbehandling" (kap. 9 HOL), "Tvang og makt" 
  • Veiledningsteam
  • Tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø
  • Kompetanseplan (KOMPiS)
  • Eksterne kurs
  • Hjem-jobb-hjem avtale, gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller, bedriftsidrettslag , bedriftskunstforening og gode pensjons- og forsikringsordninger

  Kontaktinformasjon

  Oddny Lea Kjærvoll, Fagleder avlastning , 906 87 773


  Benjamin Grimsli, Fagleder tilsyn, 481 25 615, [email protected]


  Anita Sele, Avdelingsleder, 906 87 773


  Arbeidssted

  Skarabakken 53


  4308 Sandnes


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Sandnes kommune  Referansenr.: 4774936047


  Stillingsprosent: 100, 20%


  Fast


  Søknadsfrist: 17.03.2024  EFF - Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune

  BedriftEFF - Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune
  Om bedriften

  Sandnes kommune er kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Visjonen vår er: "Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på. 


  Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!


  Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet eller hull i CV-en.
  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger