Jobbsafari
ARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken

Vernepleier/sykepleier ønskes til vårt team 

1 måneder siden
OmrådeVettre
Søk senest7.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du sykepleier eller vernepleier? Har du interesse for vårt fagfelt? Da ønsker vi å snakke med deg om en spennende mulighet.

Vi er en del av avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner (ca. 141 årsverk) spredt beliggende innen sykehusområdet og tilbyr avgiftning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). ARA døgnbehandling tilbyr utredning og behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP).

Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn, men seksjonen har blant annet ansvar for å tilby tjenester etter helse og omsorgstjenestelovens § 10-2 og 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12. Seksjonen har i alt 12 behandlingsplasser og er tverrfaglig bemannet med 28.5 årsverk. To- delt turnus hver 3. helg

Hos oss vil du samarbeide i team med sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hjelpepleier/helsefagarbeider, psykolog/psykologspesialist, psykiater og LIS.

Våre lokaler ligger bare 10 min fra Asker sentrum. 


Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak
 • Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste
 • Grupper 
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler
 • Legemiddelhåndtering 
 • Tilstedeværelse, samhandling og fysisk aktivitet
 • Praktiske gjøremål sammen med pasienten

Kvalifikasjoner

I stillingen som sykepleier eller vernepleier hos oss må du:

 • Ha Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi vektlegger erfaring fra relevante fagområder og mener derfor det er en fordel om du har erfaring fra døgnområdet, teamarbeid, grupper, somatikk, kjennskap til pasientbehandling og dokumentasjon samt pasientrettet arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg.

Har du videreutdanning i rus og avhengighet, psykisk helse, eller gruppeterapi tenker vi du kan bidra til å styrke vårt fagmiljø ytterligere!

  Personlige egenskaper

  Vi er opptatt av at alle skal ha det fint på jobb og vektlegger derfor personlige egenskaper og egnethet ved tilsettingen. Vi mener at du vil kunne trives med arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver dersom du:

  • Er ansvarsbevisst
  • Er strukturert og målrettet
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Har faglig engasjement og interesse for rusbehandling
  • Har interesse for fysisk aktivitet

  Vi tilbyr

  • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
  • En aktiv, endringsvilling og positiv arbeidsplass
  • Stor bredde i faglige utfordringer
  • God opplæring og tett oppfølging
  • Lønn i henhold til gjeldende tariff
  • Et godt miljø med mange hyggelige kollegaer
  • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser

  Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

  Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

  Kontaktinformasjon

  Marianne Bratberg, Seksjonsleder, +4766751210


  Hilde Marie Støle, Ass. seksjonsleder, +4799576555


  Arbeidssted

  Strandveien 35


  1392 Vettre


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Vestre Viken  Referansenr.: 4822565831


  Stillingsprosent: 100%


  Fast


  Startdato: 02.09.2024


  Søknadsfrist: 07.07.2024  ARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken

  BedriftARA Døgnseksjonen Blakstad , Vestre Viken
  Om bedriften

  Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

   Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

  I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

  Velkommen som søker!

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger