Jobbsafari
Verdal kommune, Veslefrikk og Vinkelen

Vernepleier/sykepleier

2 måneder siden
OmrådeVerdal
Søk senest5.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Har du hjerte og interesse for å jobbe med unge voksne med ulike tjenestebehov?


Har du i tillegg sykepleier eller vernepleierutdanning? Da ønsker vi at du skal vurdere å sende en søknad til oss. Ved Veslefrikk Bofellesskap søker vi sykepleier/vernepleier i fast 100% stilling med tiltredelse etter avtale. Dette er en turnusstilling med dag og kveldsvakter. Du starter i en fastsatt turnus, men du vil ved ny årsplan ha innvirkning på hvordan du ønsker å jobbe. Veslefrikk Bofellesskap er omsorgsboliger hvor de gis heldøgns omsorg til 6 unge voksne med ulike tjenestebehov. Vi har ei tverrfaglig personalgruppe som består av vernepleiere/sykepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og ufaglærte.Arbeidsoppgaver

Hos oss får du:
- varierte ansvars og arbeidsoppgaver knyttet til helse, miljøterapi og dag/arbeidstilbud

- medvirke til å skape gode tjenester til beboerne i et tverrfaglig miljø - nødvendig opplæring

Vi ønsker at du skal ta ansvar for:

  - Helsefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging

- Målretta miljøarbeid med vekt på utvikling og opprettholdelse av ferdigheter

- Veiledning av kolleger og studenter, kartlegging, utarbeidelse av tiltak og gjennomføring, oppfølging og evaluering av de individuelle tjenestene

- Legemiddelhåndtering

- Pårørendesamarbeid

- Ivareta primærkontaktrolle

- Å bidra til kompetanseheving

- Fagansvar knyttet til vedtak etter kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven og kap 4a i pasient og brukerrettighetsloven 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner;

- autorisasjon som vernepleier eller sykepleier.

- kunnskap om lovverk for tjenesten

- har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

-. Har faglig interesse

- fortrolig med bruk av digitale verktøy

- førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vektlegges og vi ønsker at du;

- har gode kommunikasjonsevner, løsningsorientert og engasjert

- er en god bidragsyter som jobber for et godt arbeidsmiljø

- er en god lagspiller som også ønsker å gjøre andre gode

- liker god struktur, tar ansvar, kan jobbe selvstendig samtidig som du også jobber godt i team.

Formelle krav du må fylle;

- framvise politiattest ved ansettelse

- førerkort klasse B

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.


For stillinger det er krav om politiattest er det et vilkår at tilfredsstillende politiattest framlegges.


Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.


Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Kontaktinformasjon

Heidi Størseth-Vejdegren, Avdelingsleder Veslefrikk, +47 94853107


Arbeidssted

Volhaugvegen 9


7650 Verdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommuneReferansenr.: 4765472534


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 22.04.2024


Søknadsfrist: 05.03.2024Verdal kommune, Veslefrikk og Vinkelen

BedriftVerdal kommune, Veslefrikk og Vinkelen
Om bedriften

Fakta om Verdal kommune

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.  

Søk etter flere lignende stillinger