Jobbsafari
Solhaug bosenter, Bydel Søndre Nordstrand

Vernepleierkonsulent,svangerskapsvikariat

2 måneder siden
OmrådeSki
Søk senest26.2.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Solhaug bosenter er et av Bydel Søndre Nordstrands tjenestesteder. Selv om vi driftes av Oslo kommune, ligger tjenestestedet i Ås, på grensa og med kort avstand til Ski sentrum. Her gir vi heldøgns helse- og omsorgstjenester i hjemmene til 10 personer med hovedsakelig utviklingshemming og autisme. Vi gir også avlastning til 3 personer per dags dato. Det er stor variasjon i personenes funksjonsnivå og alder, og dette gir en variert, spennende og utfordrende hverdag. 

Vårt tjenestested er preget av dyktige medarbeidere med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Her er vi opptatt av at alle skal bidra til en trivelig arbeidsplass med kultur for å gjøre hverandre gode, støtte hverandre og samarbeide om best mulige tjenester for beboerne. Humor er en viktig ingrediens i jobbhverdagen!  

Da nåværende vernepleierkonsulent driver med familieforøkelse søker vi etter noen som vil overta roret i et 100% svangerskapsvikariat i en periode på foreløpig 7-8 måneder. Stillingen vil være ledig fra 01.03.24. 

Bydel Søndre Nordstrand skal være blant de beste bydelene i Oslo på å være innovative og jobbe smart, utnytte teknologi og gi gode tjenester. Dette gjør vi blant annet i nært samarbeid med Oslo Met som vi deler bydelshus med. 


Arbeidsoppgaver

 • Veilede andre tjenesteansvarlige og kollegaer
 • Jobbe direkte med målrettet miljøarbeid
 • Sikre god kvalitet på tjenestene og delta i forum for ledende miljøterapeuter/vernepleierkonsulenter i bydelen
 • Utvikle et faglig samarbeid på tvers, samarbeid med tjenesteleder og diskutere og styrke hverandre i etiske og faglige spørsmål.  
 • Ha et overblikk på de planer og tiltak som utarbeides i samarbeid med brukere og pårørende, og generelt holde en "rød tråd" på fremdriften i tjenestene.    
 • Være ansvarlig for faglig oppfølging og utarbeidelse av vedtak etter relevant lovverk (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9, og pasient- og brukerrettighetslov. kap.4a).
 • Stedfortrederfunksjon i leders fravær.  
 • Være en pådriver og motivator for å implementere den nasjonale veilederen om gode helse- og omsorgstjenester i tjenestene.    

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier. Annen relevant helse/sosial eller pedagogisk utdanning på høgskoleutdanning kan kompenseres dersom du har lang erfaring i feltet.
 • Ønskelig med erfaring som fagansvarlig eller lignende roller fra før 
 • Evner å samarbeide, tør å veilede og gi konstruktive tilbakemeldinger  
 • Gode ferdigheter i GAT, Office 365, Gerica  
 • God kunnskap om brukergruppen, målrettet miljøarbeid og håndtering av atferd som utfordrer.   
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og tør å stå i krevende situasjoner  
 • Du har stor interesse og engasjement for å jobbe med denne målgruppen 
 • Du er positiv og bidrar som en god kultur- og holdningsbærer i arbeidsmiljøet 
 • Du er ansvarsfull, strukturert og har gjennomføringsevne 
 • Personlig egnethet vektlegges.   

Vi tilbyr

 • For tiden 2 delt turnus, med overvekt av dagvakter og arbeid hver 4.helg 
 • En spennende arbeidsplass med en tjenesteleder og kollegaer som bretter opp ermene og som er opptatt av å ha et faglig engasjement, humor og et godt arbeidsmiljø 
 • Jevnlig personal- og fagmøter 
 • Gode pensjons-, låne og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Oslo kommune betaler som arbeidsgiver hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen dvs at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ etter lønnsramme 054, alternativ 17, lønnstrinn 43 (for tiden kr 661 600,-). I tillegg kommer kvelds og nattillegg, samt lørdag og søndagstillegg 

Kontaktinformasjon

Pernille Andersen Lund, Tjenesteleder


Arbeidssted

Tamburveien 7


1406 Ski


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4765700716


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.03.2024


Søknadsfrist: 26.02.2024Solhaug bosenter, Bydel Søndre Nordstrand

BedriftSolhaug bosenter, Bydel Søndre Nordstrand
Om bedriften

En grønn og inkluderende bydel er vår visjon. Vi er omtrent 1200 ansatte som hver dag jobber for ca. 39 000 innbyggere i bydel Søndre Nordstrand.

I vår organisasjon skal vi alltid sette innbyggernes behov i sentrum. Vi skal spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige for å skape tilrettelagte tjenester, tilbud og opplevelser. Vi skal bidra til at bydelen vår blir en god plass å leve og bo i for alle.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søk etter flere lignende stillinger