Jobbsafari
Habilitering voksne Øst, Kristiansand kommune

Vernepleier /Sykepleier, 100% fast stilling

1 måneder siden
OmrådeKristiansand S
Søk senest7.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kommunalenheten Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering.  

Utlyst stilling er knyttet til Habilitering voksne øst , som ledes av tjenesteleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.
Recovery er vårt verdigrunnlag,noe som innebærer en tro på at alle mennesker har iboende ressurser og styrker. Aspekter som håp, felleskap, meningsfullhet, myndiggjøring og identitet er viktige.
Turnusarbeid med helg (fredag-søndag)

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Tiltredelse etter avtale.

For tiden har vi ledig stilling i Ronatoppen 38Arbeidsoppgaver

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid.
Veiledningsansvar for studenter og øvrig personal.

Fagansvar og samarbeid med bruker og pårørende.

Utarbeidelse og oppfølging av tiltak og planer knyttet til hver beboer.

Praktisk bistand, opplæring, pleie, stell og veiledning til beboerne i deres hjem.

Primærkontaktansvar.

Medikamentansvar

Kvalifikasjoner

Det kreves autorisasjon

3-års studenter innen vernepleie/sykepleie vil bli vurdert

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming


Det er ønskelig med erfaring med psykisk helsearbeid


Det er ønskelig med erfaring fra arbeid og engasjement med målrettet miljøarbeid.


Søker må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.


Søker må kunne bruke data som arbeidsverktøy.


Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges.


Det er ønskelig med sertifikat for bil, klasse B


Søker må gjennomføre og bestå opplæringskurs etter ansettelse

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og faglig dyktighet.


Søker må ha evne til å samarbeide med kolleger, brukere og pårørende.


Søker må være lojal mot miljøregler, rutiner og beslutninger som er tatt.


Søker må kunne stå i utfordrende relasjoner over tid.


Søker må ha vilje til å stå på og evne til å ta initiativ og være løsningsorientert.


Søker må kunne arbeide selvstendig og i team.


Søker må ha evne og vilje til å bidra til ett godt arbeidsmiljø.


Søker må ha evne og vilje til å se den enkeltes ressurser,og bidra til en Recoveryorientert tjenesteutvikling

Vi tilbyr

Opplæring og veiledning.
Pulserende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver.

Mulighet for faglig utvikling.

Kurs og veiledning i håndtering av utfordrende atferd

Tverrfaglig arbeidsmiljø.

Lønn etter tariff.

Kontaktinformasjon

Jan Vidar Palucha, Avdelingsleder, 98287997


Arbeidssted

Ronatoppen 38


4638 Kristiansand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4778983039


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 07.04.2024Habilitering voksne Øst, Kristiansand kommune

BedriftHabilitering voksne Øst, Kristiansand kommune
Om bedriften

Jobb hos oss

Kristiansand kommune har 110 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er omkring 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig engasjerte og motiverte medarbeidere.

Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Velkommen til en arbeidsplass med karrièremuligheter, godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. 

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger