Jobbsafari
Tilrettelagte tjenester 1, Synneisbakkin og Tingvolltoppen, Sør-Aurdal kommune

Vernepleier i Tilrettelagte tjenester

1 måneder siden
OmrådeBagn
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Tilrettelagte tjenester består av 4 bofelleskap og Tingvolltoppen arbeidstilbud, samt BPA, støttekontakt og avlastning. Det ytes tjenester til personer med utviklingshemming, og andre med behov for bistand i hverdagen, boende både i og utenfor bofellesskap. På Tingvolltoppen arbeidstilbud har tjenestemottakerne mulighet til å jobbe med klessortering, vedkløyving, vedpakking med mer. Tingvolltoppen drifter også kantina på kommunehuset Tingvoll.
Tilrettelagte tjenester har fokus på å holde høy tjenestekvalitet. Vi jobber aktivt med målrettet miljøarbeid, og fokuserer på muligheter for mestring av egen hverdag. Vi har en mangfoldig brukergruppe både i forhold til diagnoser, alder og funksjonsnivå. 
Vi har miljøterapeuter, miljøarbeidere, to avdelingsledere og en fagleder i vår stab. Miljøterapeutene har avsatt tid med egne kontordager til faglig utvikling og fokus, og har møter hver 3. uke sammen med fagleder og avdelingsledere. De gis stort ansvar både faglig og medisinsk. Miljøarbeiderne har primærkontaktoppgaver og yter bistand, omsorg og opplæring til den enkelte.

Fra 01.05.24 har vi ledig en fast 100% stilling som vernepleier.  Vi har både ordinære vakter og langvakter, og det vil være mulighet for å påvirke egen turnus.Arbeidsoppgaver

 • Utarbeiding, oppfølging og evaluering av mål og tiltak
 • Direkte miljøarbeid
 • Delta på interne fagmøter og tverrfaglige møter
 • Håndtere utfordrende atferd
 • Utføre vergeteknikk etter opplæring
 • Legemiddelhåndtering
 • Gi veiledning i grupper og individuelt
 • Samarbeide med pårørende, verge og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten
 • Andre oppgaver delegert av avdelingsleder og fagleder
 • Være etisk reflektert, møte alle med respekt og ha brukerens selvbestemmelsesrett i fokus

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som vernepleier
 • Kunnskap om relevant lovverk, blant annet Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9   
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er trygg og selvstendig 
 • Har evne til å samarbeide og koordinere
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Håndtererer utforutsette hendelser godt
 • Har evne til å inspirere og engasjere til god faglig jobbing 
 • Har evne til å være innovativ, og innehar teknisk kompetanse
 • Har evne til å være lagspiller og kulturbygger
 • Er bevisst din rolle som forbilde for øvrige kolleger   

Vi tilbyr

 • Minimum 10 års lønnsansiennitet og avlønning etter lokal lønnsstige 
 • Engasjerte og hyggelige kolleger
 • Fokus på kompetanseutvikling  med tjenestemottakerne i sentrum
 • Egen opplæringspakke
 • Meningsfylte oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Blant markedets beste pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilsetting i hht det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Siv Anett Lundstein, Avdelingsleder, +47 99414810


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Aurdal kommuneReferansenr.: 4776388414


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 13.03.2024Tilrettelagte tjenester 1, Synneisbakkin og Tingvolltoppen, Sør-Aurdal kommune

BedriftTilrettelagte tjenester 1, Synneisbakkin og Tingvolltoppen, Sør-Aurdal kommune
Om bedriften

Sør-Aurdal med sine ca 3000 innbyggere er den sørligste av kommunene i Valdres, og fra kommunegrensen i sør mot Ringerike er det to timers kjøring til Oslo.

I kommunesenteret Bagn finnes mange service- og handelsbedrifter, med bl.a. Valdrestunet kjøpesenter beliggende midt i sentrum. Sør-Aurdal er en stor skogbrukskommune, med Begna Bruk som en av hjørnesteinsbedriftene. Kommunen har også betydelige fjell- og friluftsområder, og er derfor et populært hytteområde. Store deler av det sagnomsuste Vassfaret – bl.a. kjent fra Mikkjel Fønhus sitt forfatterskap, ligger i Sør-Aurdal. Milevis med flotte skiløyper vinterstid, merkede turstier både i skogen og i fjellet sommerstid, padling- og raftingmuligheter og et mangfold av aktive lag og organisasjoner innen idrett, kultur og musikk er noe av det Sør-Aurdal har å by på. 

Sør-Aurdal kommune som virksomhet har ca 290 årsverk. Kommunen er organisert med tre sektorer; Oppvekst og kultur, Helse og omsorg og Plan og teknisk drift. Vi har bl.a. tre skoler og tre barnehager blant de største arbeidsplassene. Høsten 2019 ble kommunens nyeste storsatsing – Sør-Aurdalshallen – tatt i bruk – forhåpentlig til nytte og glede for både liten og stor. 

Ta gjerne kontakt med noen i kommunen om du ønsker å vite mer. Velkommen som jobbsøker hos oss!  

Søk etter flere lignende stillinger