Jobbsafari
Marmorveien avlastning, Oslo kommune, Bydel Nordstrand

Vernepleier

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Marmorveien avlastning har ledig stilling som Vernepleier.
Avlastningen er en del av seksjon Nord i avdeling for Tilrettelagte tjenester og psykisk helse i bydel Nordstrand. Vi søker nå etter en vernepleier med erfaring fra målgruppen.

Avlastningen yter i dag tjenester til 14 barn- og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Det er i dag Bistandsbehovet er omfattende og det er ønskelig at søker har erfaring fra HOL kap. 9 arbeid og miljøterapeutisk kartlegging.

Som ansatt i avdelingen blir du en del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestestedene, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum for våre medarbeidere.
Marmorveien avlastning er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, barnevernspedagoger, helsefagarbeidere og ufaglærte. Tjenesten har i tillegg til de overnevnte stillingene, teamleder, ledende miljøterapeut og seksjonsleder.

Som miljøterapeut vil du arbeide i team med ledende miljøterapeut, andre vernepleiere og andre med bachelor i helse-, sosial- og pedagogiske fag. Du vil i samarbeid med disse ha ansvar for det faglige tjenestetilbudet.
Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet, i veiledning og oppfølging av kollegaer.
Du kan bli tillagt tjeneste- eller primærkontaktansvar, jmf. behovsstyrt bemanning (BOB).
Marmorveien avlastning har et høyt faglig fokus og tilstreber høyt faglig nivå i tjenester vi yter.

Vi behandler kun elektroniske søknader.


Arbeidsoppgaver

 • Delta i direkte miljøarbeid
 • Delta i fagutvikligsarbeid
 • Utøve gode helse-, sosial- og omsorgstjenester til brukerne
 • Stillingen innebærer selvstendig faglig ansvar for brukerne. Dette inkluderer blant annet medisinsk oppfølging, fagadministrativt system (FAS), samt mer spesifikke tiltak som feks dagsplanstyring.
 • Faglig ansvar innebærer også rollen som tjenesteansvarlig knyttet til behovsstyrtbemanning (BOB) og koordinator for ansvarsgruppe
 • Ansvar for å lede og veilede i temaer rundt brukerne
 • Gi veiledning til, og opplæring av kollegaer
 • Samarbeide med pårørende, spesialisthelsetjenesten, samt øvrige instanser
 • Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med ledende miljøterapeut, teamleder og seksjonsleder
 • Oppgaver delegert av leder
 • Oppfølging av dagtilbud

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring
 • God kunnskap om, og erfaring fra arbeid med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Gode data kunnskaper
 • God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Det kreves fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen
 • Det er ønskelig at søkeren har hatt førerkort klasse B i minst 2 år

Personlige egenskaper

 • Tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Selvstendig og resultatorientert
 • Kunne ta initiativ til utviklingsarbeid
 • Faglig sterk og ha gode samarbeidsevner
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer
 • Er positiv kultur- og holdningsbærer
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
 • Dyktige kollegaer med høyt faglig fokus
 • Organisering etter BOB
 • Et tverrfaglig team med ukentlig møtevirksomhet
 • Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
 • Deltakelse i Faglig Forum, interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsordninger
 • Personalhytter på Beitostølen
 • Gode lønnsbetingelser
 • Lønnsramme 1812, Lønnstrinn 30-42 535 000,- - 649 400,- pr. år i 100% stilling

Kontaktinformasjon

Susanne Bjureid-Hestenes, 21802180


Arbeidssted

Postboks98, Nordstrand


1112 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4814869557


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 30.05.2024Marmorveien avlastning, Oslo kommune, Bydel Nordstrand

BedriftMarmorveien avlastning, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Om bedriften

Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 52 500 innbyggere. Bydelen ligger nær sjøen og marka og har flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon.

Bydel Nordstrand består av fem avdelinger. Avdelingene er Oppvekst og velferd; Tilrettelagte tjenester og psykisk helse; Helse og mestring; Fag, utvikling og strategi; Service og støttetjenester. Bydelen arbeider aktivt for å sikre at bruker er i sentrum. Vi har etablert en unik plattform for innovasjon. Vi skal være endringsdyktige for å møte morgendagens utfordringer. Som medarbeider i bydelen vil du være en viktig brikke i dette endringsarbeidet.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo Kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Bydel Nordstrand på Oslo kommunes nettside, samt bydelens nettside.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger